0 of 0 for ""

Sted

Sarpsborg

År

2018 – 2021

Oppdragsgiver

Yven og Grålum Eiendom DA

Størrelse

150 000 NOK

Områdestabilitetsvurdering i forbindelse med reguleringsplan på Knattås

Sweco har utført områdestabilitetsvurdering i forbindelse med reguleringsplan på Knattås i Sarpsborg. Det ble oppdaget kvikkleire i de innledende grunnundersøkelsene, og beregninger viste at det ikke var tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred. Det ble utført ytterligere kartlegging av omfanget av kvikkleire og beregnet sikringstiltak for å gjøre området trygt for boligutbygging. Sweco har levert områdestabilitetsnotat etter NVEs kvikkleireveieleder 1/2019.