0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2018 – 2021

Oppdragsgiver

PNC Norge

Størrelse

22 MNOK

Randselva bru

Randselva bru på E16 Eggemoen-Åsbygda mellom Buskerud og Viken er 634 meter lang og er verdens største modellbaserte konstruksjon. Det betyr at bruen skal bygges uten bruk av tegninger. Brua er en totalentreprise hvor PNC Norge er oppdragsgiver og utførende entreprenør, Sweco Norge har modellerings- og prosjekteringsansvaret og Armando Rito er ansvarlig for beregningene. 3D Modellen inneholder rundt 300 000 ulike komponenter, og disse inneholder igjen rundt 40 ulike informasjonskapsler. Broen er eksempel på godt cross-border samarbeid da Randselva ble prosjektert ved hjelp av fire separate Sweco-team fra fire land og byer (Norge, Denmark, Finland, Polen). 

Illustrasjon av Randselva bru med grønn skog og blå himmel
Bildet viser 3D-modell av innsiden av Randselva Bru

Randselva bru vant førsteprisen i hovedkategorien «beste internasjonale BIM-prosjekt». Brua vant over 130 prosjekter fra 36 land. I tillegg vant den prisen for beste BIM-modell innenfor infrastruktur og prisen for Skandinavias beste BIM-prosjekt. I juryens begrunnelse trekkes mengden informasjon modellen inneholder, konstruksjonens geometri og modellens kompleksitet frem som avgjørende for at det var dette prosjektet som vant. Vinnerprosjektene oppnår den perfekte kombinasjonen av å bruke teknologi på banebrytende måter og samtidig ha mot til å flytte grenser i jakten på en smartere og mer effektiv design- og byggeprosess 

Dette prosjektet viser effektiviseringen som man kan få gjennom parametrisk modellering og tverrfaglig samarbeid, sammen med kreativiteten og de strukturelle mulighetene som modelleringsteknologien bringer til utrolig kompliserte og store prosjekter
Med Parametrisk design er det lett å gjøre endringer, du kan gjenbruke designet, det er lett å formidle hvordan det endelige resultatet vil bli og det legger til rette for et bedre og tettere samarbeid mellom alle involverte aktører. 

Bildet viser 3D-modell av innsiden av Randselva Bru
Bildet viser byggingen av Randselva Bru