0 of 0 for ""

Sted

Lillestrøm Kommune

År

2021-2023

Oppdragsgiver

Lillestrøm kommune

Våre fag

Elektro og Spesialrådgivning elbillading

Tidligfaserådgivning for å sikre et fremtidsrettet, lønnsomt og rettferdig ladeanlegg

Elbillading – Lillestrøm kommune

Skal borettslaget ditt etablere elbillading?

Nå tilbyr Lillestrøm kommune i samarbeid med Sweco, gratis rådgivning for etablering av elbillading i borettslag, sameier og boligselskaper*.
Lillestrøm kommune har ambisiøse klimamål, og en elektrifisering av bilparken vil bidra til å redusere kommunens klimagassutslipp. Markedet for ladeløsninger er komplekst og for å sikre en rasjonell utbygging av ladepunktene – har kommunen hyret Sweco for å gjennomføre rådgivningen.
Swecos oppgave er derfor å yte uavhengige rådgivningstjenester forbindelse med ladebehov i boselskaper, og på den måten muliggjøre et fremtidsrettet, lønnsomt og rettferdig ladeanlegg for de boligselskapene som ønsker det. Oppdraget er i henhold til en tydelig forankret klimapolitikk og godkjent søknad til Miljødirektoratet. *med boligselskaper menes borettslag, boligsameier mv.

Kort om tilbudet | Hva får dere?

Etter avtale med Lillestrøm kommune har vi i Sweco nå gleden av å tilby dere gratis rådgivningstjenester som uavhengig ekspert på elbillading!

Sweco befarer og kartlegger lademuligheter på stedet, og identifiserer utfordringer som begrenser ladetilgang. De mest aktuelle tiltakene for tilrettelegging av lading og ladepunkter blir definert, og boligselskapene får en kort rapport der status og tiltak beskrives.

Dersom boligselskapene ønsker ytterligere bistand er vi selvfølgelig behjelpelig med dette også, men da utenfor Lillestrøm Kommunes regi. Klikk her for å laste ned vår foreslåtte fremgangsmåte for oppretting av ladeanlegg for elbil i borettslag: Lillestrøm Kommune – Flyer_v7

Hvem kan bestille?

Alle borettslag og sameier i Lillestrøm kommune kan bestille rådgivertjenester i forbindelse med elbillading.

Når er siste frist for å bestille?

Tilbudet ytes til det økonomiske budsjettet er nådd, og siste frist for å bestille er 30.06.2023. Vi oppfordrer til å ta kontakt så tidlig som mulig.

Bestill her

Send oss en henvendelse, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg.