0 of 0 for ""

Sted

Åserdal kommune

År

2014 – 2018

Oppdragsgiver

Agder Energi AS

Våre fag

Dam, landskapsarkitektur, miljø og oppfølging i byggetid

Våre fagområder

Vannkraft
Flomberegning

Prosjektering av Dam Finnflot

Dam Skjerkevatn er den største dammen som er bygget i Norge de siste 20 årene. De nye dammene gjorde at vannstanden i det opprinnelige Skjerkevatn ble hevet 23 meter, slik at Skjerkevatn og daværende Nåvatn nå fremstår som ett magasin. Som følge av dette har produksjonen av ren, fornybar energi i Skjerka kraftverk økt med ca. 40 GWh i året. Det tilsvarer omtrent det årlige strømforbruket til 2000 husstander.

Dam Skjerkevatn er en steinfyllingsdam i konsekvensklasse 4. Dammen har et samlet volum på 700 000 m3, er 50 m høy og har en lengde på 450 meter. Dammen har en sentral tetningskjerne i asfalt.

Landskap har blitt vektlagt i dette prosjektet, og de permanente veiene i området følger terrengformasjonene, slik at sprengning av skjæringer ble minimert. Alle midlertidige anleggsveier ble tilbakeført til naturtilstanden. Veiskråninger og avgrensninger av parkeringsplasser er sikret med samme type stein som brukt til å plastre dammen. Steinbruddet er i all hovedsak lagt i den nye reguleringssonen, og er dermed under vann og skjult for innsyn størsteparten av året. På deler som stikker over vann er det sprengt en fjellhylle som er påført vekstmasser slik at terrenginngrepet minimeres.

Resultatet ble et produkt så godt at det ble tildelt Damkrona i 2018, som er en pris for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Prosjektet dokumenterer at det er mulig å ivareta sikkerhetskrav og miljøkrav samtidig som man øker kraftproduksjonen.

Oppdraget startet i 2011 og Sweco har utarbeidet landskaps- og miljøplaner, tekniske planer, tilbudsgrunnlag og detaljprosjektering av dammen, samt oppfølging av anlegget i byggetid.

Dam Sjerkevann sett fra luften. Demningen sett fra siden, man ser både vann og natur
Dm sjerkevatn - det gjennomføres anleggsarbeid på dammen. Gravemaskiner står på toppen av steinmassene. Man skimter vann og natur på begge sider av dammen