0 of 0 for ""

Sted

Sarpsborg

År

2015 – 2017

Oppdragsgiver

Sarpsborg kommune

Størrelse

144 m

Våre fag

Arkitekt, Elektro, Hydrologi, Konstruksjonsteknikk, Landskapsarkitekt, Vann og avløpsteknikk, Veg, Ytre miljø

Opsund Bru

Opsund bru er en gang- og sykkelbru over Glomma i Sarpsborg, og er en av få nettverksbruer i Norge. Sammen med PLAN arkitekter har Sweco hatt mulighetsstudie, forprosjekt og byggeplan på gang- og sykkelbrua over Glomma i Sarpsborg. Brukonstruksjonen består av en nettverksbue i stål mellom utkragede skråsøyler i betong. Nettverksbuen er en materialeffektiv brutype og det er benyttet løsninger og produkter for å ivareta lang levetid og begrenset vedlikehold. Prosjektet er en del av en større gang- og sykkelveisatsning i Sarpsborg kommune, og har i tillegg blitt et kjent landemerke i lokalmiljøet. Det ble etter hvert bestemt at brua skulle forbinde vann- og avløpsnettet over Glomma. Gjennom tett samarbeid med kommunen, arkitekt og entreprenør kom Sweco frem til en estetisk og effektiv løsning.    

For å ivareta levetid, begrenset vedlikehold og sikkerhet for publikum ble det lagt vekt på gode og estetiske løsningerBlant annet er det benyttet syrefaste hengestenger i nettverksbuen. Rekkverket er klatresikkert og består av føringsskinner, håndløpere og wirere i syrefast stål Byggefasen er essensiell i forbindelse med bruer over vassdrag, og ble gjennomført i samarbeid med NVE og andre interessenter. Brua ble satt sammen på den ene siden av Glomma før den ble skjøvet ut og på plass ved hjelp av lektere. Kunden og Sweco har i dette prosjektet lyktes fordi vi har hatt stort fokus på prosjektgjennomføring, andre interessenter, byggefase og koordinering mellom fag. Det har vært et godt samarbeid med NVE og andre interessenter i forbindelse med bygging av bru over vassdrag.  

Bilde av Opsund bru sett fra elvekanten