0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2020 – pågående

Oppdragsgiver

Sykehusbygg HF

Våre fag

Prosjektledelse, risiko, SHA, økonomi, RIB, RIE, RIV, brann, akustikk, vei, trafikk, landskapsarkitekter

Ombrukskartlegging av Aker Sykehus

Sweco har gjennomført en ombrukskartlegging av eksisterende bygningsmasse på Aker sykehus i forbindelse med bygging av Nye Aker Sykehus. Bevaring av eksisterende bygningskomponenter sparer både prosjekterings- og byggekostnader med tilhørende klima- og miljøbelastninger, og hindrer at avfall oppstår. Ombrukskartleggingen er gjennomført i tidlig fase, og legger miljø- og kostnadsbesparende føringer for det videre planleggingsarbeidet. Den innledende ombrukskartleggingen skal etterfølges av de lovstemte miljøsaneringsbeskrivelser for de bygningene som skal rives eller gjennomgå en omfattende rehabilitering. 

Ved å gjennomføre en ombrukskartlegging har Swecos rådgivere bidratt til å hindre avfallsproduksjon og utslipp av klimagasser og forurensninger. Kartleggingen er gjennomført gjennom befaring og rapportskriving. Resultatet av kartleggingen er formidlet kunde og prosjekteringsteam og legger føringer for det videre planleggingsarbeidet. Kartleggingen er overlevert til kunde, og legger føringer for det videre planleggingsarbeidet.  All kommunikasjon har foregått digitalt, og rapport er delt via felles skylagringsplass. Ombrukskartleggingen er gjennomført så tidlig i prosjektet at resultatene fra kartleggingen kan benyttes idet videre planleggingsarbeidet. 

Aker Sykehus ombrukskartlegging