0 of 0 for ""

Oksenøya

Med naturen som arkitekt

Boligområdet Oksenøya grenser til den vakre fjordarmen Holtekilen på Fornebu og består av leiligheter i ulike tun med umiddelbar tilgang til Fornebus tolv kilometer lange strandlinje. Overgangene i det karakteristiske landskapet, fra sjø til fjell og sand til eng, ble viktige elementer da vi skulle utforme området.

Sted
Oslo
Byggeår
2016-2020
Formål
Bolig
Størrelse
ca. 43 daa
Byggherre
OBOS

Oppdraget var ambisiøst: Vi skulle utvikle et boligområde av stor skala fra reguleringsplan til ferdigstilling, der målet var å skape boliger av høy kvalitet, omgitt av grønne områder. Det skulle bli et sted hvor folk trives, enten de er beboere eller besøkende.

Utfordringen skulle bli nettopp å kombinere behovet for boliger med respekt for naturen. Samtidig skulle vi skape rom av sosial verdi for svært ulike boliger. Vi valgte å ta utgangspunkt i naturen og det eksisterende landskapet på Fornebu. Det ble snart tydelig at vi måtte løse noen viktige punkter: håndtering av overflatevann, bruk av harde overflater til brannbil, ambulanser og privatbiler uten å miste grønne og permeable overflater.

Vi valgte å la vegetasjon fungere som skjerming av leilighetene, i kombinasjon med åpninger mellom private terrasser og felles uterom. På bakkeplan preges materialvalget av armert gress som gir området et grønt preg, samtidig som vi har ivaretatt praktiske, harde flater til brannoppstilling, søppelhåndtering og fremkommelighet.  Utemøbleringen er anlagt i nivåforskjeller i lune små og litt større landskapsrom mellom boligene, som gir et rolig og naturlig preg.

Oksenøya er et levende landskap, og løsningen ble å innlemme oss i naturen i stedet for å tvinge oss på den. Naturen på Oksenøya har alltid vært hovedpersonen i landskapskonseptet, og vi lot oss inspirere av hvordan naturlige landskap formes over tid. Landskapet i feltet er utformet som sand blåst inn fra havet. Vinden former det bevegelige landskapet rundt byggene. Der vinden blåser bort sanddynene skapes det gangveier og oppholdsareal. Til tross for nærværet av flyplassen har stedets naturlige karakter forblitt uberørt, og de siste årene har området gjennomgått en funksjonell ombygging som har transformert forholdet mellom det eksisterende og det nybygde. Vi valgte beplantning til området i samarbeid med miljørådgivere, slik at vegetasjonen er blitt stedstilpasset og bærekraftig.

Resultatet er blitt et område vi er stolte av. Et boligfelt som smelter sammen med naturen, der bygninger og vegetasjon skaper harmoniske rom og grensen mellom offentlig og privat er ikke er tydelig adskilt. Den lange strandpromenaden forbinder husene og leder dem til området nær sjøen, hvor historien om Oksenøya vil fortsette å utvikle seg.