0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2018 – pågår

Oppdragsgiver

Oslobygg KF

Størrelse

2 700 m2

Nye Tøyenbadet

Oslos største badeanlegg er i ferd med å reise seg! Totalt syv bassenger og en vannflate på 2.700 kvadratmeter, vil gi et folkebad til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære. Prosjektet nye Tøyenbadet omfatter riving av eksisterende bad og etablering av et nytt, større og moderne badeanlegg med fasiliteter både innendørs og utendørs, samt en flerbrukshall, og prosjektledelsen bidrar til at Oslo kommune når sine miljømål i samarbeid med de prosjekterende.

Foto: Asplan Viak

Arkitektens visjon for bygget, samt byggherrens ønske om utstrakt bruk av tre, har resultert i et design som skal minne om en paviljong i parken. Dette kommer til syne gjennom en glassfasade i 11 meters høyde som strekker seg rundt hele bygget og en takkonstruksjon som består av boksdragere i massivtre. Hver drager er en bokskonstruksjon, trapesformet i snittet, og skaper et innvendig hulrom for luftføring og håndtering av akustikk og belysning, mens mellomrommene mellom dragerne gir romlige egenskaper ned i bruksrommet under. Med dimensjoner på 4 meters høyde, spenn inntil 43meter og en vekt på rundt 40tonn vil boksdragerne også gi bygget et eget særpreg og en monumentalitet De store glassarealene i kombinasjon med gjeldende krav til inneklima i badeanlegg utløser stort fokus på løsninger i alle detaljer, både innen byggeteknikk og øvrige tekniske fag. Alt dette er med på å gjøre bygget til et komplekst, utfordrende og meget spennende prosjekt. 

Nye Tøyenbadet er pilotprosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold (PRIM). I den anledning er et eget besøkssenter på byggeplassen til bruk for skolene i byen, slik at de kan se og lære hvor spennende det er å jobbe i byggebransjen og i prosjekt. Målene er blant annet å bidra til å øke attraktiviteten til byggenæringen for unge, og for jenter, og for å tilrettelegge for en mangfoldig og inkluderende byggeplass.

Foto: Asplan Viak