0 of 0 for ""

Sted

Stavanger

År

2017 – 2024

Oppdragsgiver

Helse Stavanger HF

Nye Stavanger Sykehus

Norges største byggeplass per 2022

Nye Stavanger Universitetssykehus (SUS) ligger like ved Universitetet i Stavanger, og skal betjene nærmere 380 000 innbyggere, fordelt over 15 kommuner i Sør-Rogaland. Sykehusets første byggetrinn (125 00 kvadratmeter bruttoareal og blant annet 640 enerom med bad) skal stå klart i 2024.

Bærekraft er en sentral del av prosjektet

Bærekraft er en sentral del av både planleggingen og prosjekteringen av prosjektet. For å redusere avfallsmengde og sikre bedre ressursutnyttelse blir mest mulig materiale prefabrikkert, og deretter montert på byggeplassen. Byggeplassens lagringsområde er tilrettelagt for kun én ukes materialbruk. Det er også etablert blandeverk på byggeplassen, og prefabrikkeringsfabrikk for betongdragere på byggeområdet, som gjør det mulig å redusere transport.

Det nye sykehuset vil ha over 1600 sykkelparkeringsplasser for pasienter, besøkende og ansatte. Både sykkelparkeringer og bussholdeplasser legges nærmere sykehuset enn parkeringshusene. Det planlegges en ny bussvei gjennom sykehusområdet. Nye gang- og sykkelforbindelser skal kobles til turveinettet og sykkelstamveien som bygges mellom Stavanger og Sandnes.

Fulldigital planlegging og prosjektering

Under prosjektets planlegging- og prosjekteringsfase ble det tatt i bruk fulldigitale metoder for å gjøre arbeidet så effektivt som mulig. Bruken av Building Information Modeling (BIM) gir byggeledere mulighet til å se detaljer på delen av prosjektet de har ansvar for. De digitale modellene gjør også at entreprenører kan finne all informasjon de trenger for å levere.

Takket være nye BIM-løsninger utviklet under byggingen av Nye Stavanger Sykehus, ble prosjektet kåret til verdensmester i BIM av IT-selskapet Autodesk. Løsningene muliggjør industrialisert prosjektering ved at man med få tastetrykk kan multiplisere rommene i bygget. Dette gir økt effektivitet, bedre kostnadskontroll og redusert risiko for feilprosjektering.

BIM-modellene reduserer også behovet for tradisjonelle papirtegninger, og oppdateres hver uke. Det er installert ‘BIM-kiosker’ på byggeplassen, hvor medarbeidere alltid har tilgang til de nyeste digitale 3D-modellene ute i felt.

Logistikk

Nye SUS skal som første sykehuset i landet ha verdens høyeste varelager- og sengelagerautomater. Disse blir omtrent 40 meter på det høyeste.

Sengelagerautomatene får portåpninger i hver sengeetasje. Til sammen blir det plass til 175 senger lagret i høyden fire steder. Varelagerautomatene, som vil befinne seg på totalt seks steder, skal også ha portåpninger i hver etasje. Hvert tårn får plass til rundt 1000 kasser. Slik lagres de viktigste av de om lag 50 000 ulike artiklene som trengs i et sykehus.

Sweco sin rolle

Sweco deltok i 2017 med rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av entreprisestrategi. Sweco har byggherrens prosjektleder for bygg fra prosjekteringsfasen i 2018 til ferdigstillelsen av første byggetrinn i 2024. Prosjektleder bygg har ansvar for å styre den totale gjennomføringen av bygningsmessige arbeider, samt deltakelse i utarbeidelse og oppfølging av styrende dokumenter i henhold til oppdragsgivers prosjektmodell.

Prosjektleder bygg inngår i anskaffelsesgruppen, og har deltatt i å sikre mer enn hundre anskaffelser. Prosjektleder bygg er byggherrens representant i utomhus- og bygningsmessige kontrakter, og har alle nødvendige fullmakter til å handle på vegne av byggherren. Byggeledere delegeres nødvendige fullmakter til å handle på vegne av prosjektleder. Prosjektorganisasjonen har rundt tretti byggeledere. Av disse har Sweco hatt ti byggeledere, hvorav fem på bygg, én for utomhusarbeider og fire tekniske byggeledere.