0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2020-2022

Oppdragsgiver

Oslo Havn KF

Størrelse

2.7 MNOK

Prosjekt

Nye Øybrygger Nakholmen og Lindøya – for- og detaljprosjekt

I forbindelse med elektrifisering av Oslofergene» i indre Oslofjord er eksisterende brygger på Nakkholmen og Lindøya revet og erstattet med nye, åpne pelekaier. Sweco Norge AS har hatt forprosjekt og detaljprosjektering av de tre bryggene Nakkholmen, Lindøya øst og Lindøya vest. Bryggene, som årlig benyttes av 60-70.000 reisende, er prosjektert for helårsdrift med intensive anløp, islast og skipsstøt.

I forprosjektet har Sweco utarbeidet den tekniske løsning for bæresystemet og bygging av de nye bryggene. Det ble utarbeidet konstruksjonsløsninger presentert i form av 3D-modeller og tegninger, samt en beskrivelse. Kravspesifikasjonen fastsetter personlaster, skipsstøt, naturlaster og funksjonelle krav for bryggene. Videre har Sweco vært behjelpelig med å kontrollere og kvalitetssikre anbud før utsendelse. Sweco har levert alle tekniske vedlegg til anbudet for konstruksjon, elektro og miljø.

Sweco har sammen med totalentreprenør også hatt ansvaret for detaljprosjektering og bygging av de nye bryggene. Prosjektet var et tverrfaglig samarbeid hvor Sweco var ansvarlig prosjekterende innen elektro, geoteknikk og konstruksjonsteknikk med koordinering mot totalentreprenør og ekstern ARK og LARK.

Bryggene påvirkes av krevende laster og er utsatt for vær, vind og is som krever særskilt dimensjonering og værbestandig materialbruk.

Kaikonstruksjonene er prosjektert og bygget som en kombinasjon av prefab- og plasstøpt betong og fundamentert på stålkjerne- og utstøpte stålrørspeler. Det er blitt gjort beregninger og analyser for prosjektering av peler, frontskjørt, dekkelementer, bjelker og plasstøpt kaidekke, samt prosjektering for energiopptak i fendere, høyvannstøtter og sidestøtter. Bryggene er belyst.