0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2018 – 2021

Oppdragsgiver

Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Våre fag

Vind

Avbøtende tiltak og vindskjermingstiltak

Nye Haraldsplass sykehus

I forbindelse med nybygget «Nye Haraldsplass sykehus» ble det kun få dager før åpning rammet av svært sterk vind, og med påfølgende skader ved inngangspartiet da himlingplater i stål, samt isolasjon ble revet ned. Noen personer fikk lettere skader.

Sweco ble involvert for å ettergå årsaken til skaden, samt utforme avbøtende tiltak. Detaljerte CFD-simuleringer av området avdekket forsterket vind på de samme stedene som ble observert på ulykkesdagen, og i samarbeid med arkitekt C. F. Møller ble det utformet lokale effektive vindskjermingstiltak som samtidig opprettholdt gode utendørskvaliteter.

Illustrasjoner av hvordan vinden vil treffe bygget. Røde og grønne streker gjennom et blått bygg.