0 of 0 for ""

Sted

Lillestrøm sentrum

År

2019 – 2020

Oppdragsgiver

STØ entreprenør AS

Størrelse

12 000 m2

Våre fag

Geoteknikk (RIG) og Vann- og avløpsteknikk (RIVA)

Våre fagområder

Geo
Vann, avløp og overvann

Utgraving av byggegrop – Kvartal 1

EKKO Lillestrøm er et kultur- og næringsprosjekt på kvartal 1 tomten i Lillestrøm sentrum. Prosjektet består av to tårn holdt sammen av et mellombygg. Høyeste tårnet (Ekko) kommer på 11 etasjer og den lave (Intro) på 4 etasjer. Byggene har en felles underetasje som er ca. 4 m under terreng. Swecos geoteknikere har bistått STØ Entreprenør AS med utgravningen av byggegropen, som har blitt avstivet med spunt. Byggene står fundamentert på stålkjernepeler til berg. Noe som er imponerende da berg er ca. 100 m under terreng.  

Som en del av prosjektet har også vann- og avløpsnettet i Brogata blitt oppgradert, og eksisterende pumpestasjon har blitt integrert i bygget. Grøftearbeidene ble også utført med innvendig avstivet spunt med dype utgravninger. Spuntingen i området har vært meget komplekst grunnet mye infrastruktur i grunnen i et sentrumsnært område. 

Med mye infrastruktur i grunnen var det helt avgjørende å ha kontroll på at spunten. Derfor ble spunt og avstivning for hele grøfteanlegget og byggegropen modellert i 3D. Dette medførte også effektiv kontroll av kollisjoner mellom RIVA og RIG. 

Bildet viser utraving av byggegropen og stålkjernepeler til berg
Bildet viser utraving av byggegropen og stålkjernepeler til berg. Et gjerde og en gravemaskin.