0 of 0 for ""

KSÅ

Sted

Kleverud – Åkersvika

År

2021 – 2027

Oppdragsgiver

Bane NOR

Prosjektstørrelse

75 MNOK

Kleverud – Åkersvika

Sweco prosjekterer et nytt dobbeltspor fra Kleverud til Åkersvika for Bane NOR. Prosjektet omfatter omtrent 30 kilometer med nytt dobbeltspor, en ny stasjon på Tangen og en oppgradering av eksisterende Stange stasjon.


Når dobbeltsporet gjennom Stange kommune – fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord – står klart ved utgangen av 2027, får togpassasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. I tillegg økes kapasiteten for godstransport.

Sweco prosjekterer to utførelsesentrepriser for jernbaneteknikk – Spor/KL og El/tele – for hele strekningen. I tillegg utarbeider Sweco underlag for to totalentrepriser på strekningen Furnesodden-Stange og Stange-Åkersvika.

Med 23 personer innen hvert sitt fag definert som nøkkelpersonell, og en rekke andre som bidrar, er dette et av Swecos største og mest tverrfaglige prosjekter. Sweco bruker modellbasert prosjektering og digital gjennomføring i prosjektet. For å optimalisere samarbeid og grensesnitthåndtering med Bane NOR, totalentreprenører, samt sørge for et godt tverrfaglig samarbeid internt, bruker vi verktøy som visuell plan, JIRA, Sweco og SMaRT.

Sweco og Bane NOR jobber aktivt med bærekraft gjennom å optimalisere massehåndtering og optimalisering av materialvalg og løsninger. En løsning som kom frem tidlig var å bytte ut bjelkemaster med gittermaster som førte til en CO2-reduksjon på cirka 40%.

 

#emneknagger bærekraft, design, bane, infrastruktur, energi

Kontaktperson:
Lena Grimsrud Aarrestad
lena.aarrestad@sweco.no