0 of 0 for ""

Sted

Bergen

Omfang

Kartlegging av 10 bygg fra 1500 – 10 000 m2.

Oppdragsgiver

Bergen kommune

Swecos fag

Rådgivende ingeniørtjenester sol, energi og bygg

Vårt bidrag

Sweco har bisått Bergen kommune med å etablere egne solcellealegg for lokal, fornybar kraftproduksjon

Kartlegging av tak egnet for solcelleanlegg

Sweco har bistått Bergen Kommune med anskaffelse av solcelleanlegg til et utvalg av kommunens eksisterende bygg.

Første del av oppdraget bestod av en vurdering av de mest egnede byggene for installasjon av solcelleanlegg.  Vurderingen gikk ut på å befare 10 ulike bygg og vurdere dem med hensyn til: solinnstråling og skyggeforhold, tilstand for takoverflatene, tilstand for elektriske anlegg, føringsveier for kabling og lønnsomhet. Byggene som ble kartlagt var skoler, sykehjem, idrettshaller og en brannstasjon. Rådgivere med kompetanse innen energi, elektro og byggfag deltok i prosjektet.

Med utgangspunkt i befaringene og kartleggingen ble det utarbeidet konkrete løsningsforslag for solcelleanlegg for hvert bygg. De ulike eiendommene ble rangert i en egen rapport i anbefalt prioritert rekkefølge.

Videre utarbeidet Sweco funksjonsbeskrivelse, også kalt kravspesifikasjon, for selve anskaffelsen av solcelleanlegg. Tildelingskriteriene i anskaffelsen var miljø og kvalitet, i tillegg til pris.

Bergen Kommune er per våren 2021 i gang med selve anskaffelsen av solcelleanlegg basert på dette oppdraget. Dersom det etableres solcelleanlegg på alle byggene som beskrevet i løsningsforslagene utgjør dette over 5000 m² med solceller.

Med et økende behov for fornybar kraft som følge av elektrifisering av Norge, samt kommunens eget ambisiøse mål om 65 MW installert solenergi innen 2030 (20 ganger mer enn i dag), bidrar dette prosjektet til mer fornybar solenergi til drift av eksisterende bygg. Skal vi nå klimamålene vi har forpliktet oss til er det viktig å etablere gode energitiltak for eksisterende bygg, og lokal energiproduksjon vil spille en viktig rolle når utslippene skal reduseres i årene fremover.