0 of 0 for ""

KA23

Et stenkast fra Slottet og Nationaltheatret ligget bygården Kristian Augusts gate 23. Bygget sto ferdig i 1951, og da rehabiliteringen startet i 2019, var målet å bevare mest mulig av byggets særpreg.  

 

Kristian Augusts gate 23 er tegnet av Bjerke og Eliassen og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening. Med store monumentale bygg som Sjømannsskolen på Ekeberg, Den norske Amerikalinjens kontorbygg, Dronningen på Bygdøy, gjorde arkitektene Bjerke og Eliassen den første halvdelen av 1900-tallet seg sentrale i den arkitektoniske utvikling. I dag er fasaden verneverdig, og da rehabiliteringsarbeidet startet, var oppdraget å omdanne den gamle bygården til et moderne kontorbygg, og samtidig bevare mest mulig av det arkitektoniske og estetiske særpreget.  

 

Men det var ikke bare av nostalgiske og estetiske hensyn prosjektet ønsket å ta vare på marmorveggene, det mørke trepanelet, terrazoflisene på gulvene og de stucco lustro-behandlede veggene.

Sted
Oslo
Byggeår
2021-2022
Formål
Næring / Kontor
Størrelse
  7 300 m² BRA
Byggherre
Hoegh Eiendom 

KA23 skulle bli Norges første vernede bygg som ble rehabilitert etter sirkulære prinsipper. 

Det har krevd en grundig kartlegging og dyktige rådgivere. Og en del utfordringer på veien.

Bygården ligger midt i Oslo sentrum, og lokasjonen gjorde at Ring 1 måtte stenges om natten flere ganger i uken når materialene ble levert til byggeplassen. Da vi skulle etablere flere etasjer på bygningen, måtte vi heise stålbjelker inn med en mobil tårnkran – og gatene måtte igjen stenges. På grunn av de nye etasjene, var vi nødt til å etablere nye pæler 22 meter ned i gjellgrunnen.

Rivningsarbeidet ble forlenget da vi fant asbest, skjulte rørføringer, konstruksjoner og sjakter, og på toppen av det hele kom koronapandemien og alle vanskelighetene den førte med seg.

Men resultatet var verdt alt sammen.

KA23 har redusert klimagassutslipp med over 50% sammenlignet med et typisk nybygg. I det nyrestaurerte bygget er rommene åpne og lyse. De opprinnelige cellekontorene og tykke innerveggene er slått ned, slik at dagslyset slipper inn. Vi restaurerte teakvinduene, hevet takhøyden, byttet vindusglassene, renset fasaden, sådde grønne tak og tilpasset beslag og rekkverk på terrassene for å oppfylle moderne sikkerhetskrav.

Mens møtesalen i åttende etasje er restaurert med originale paneler, vegger og gulv, ble resten av bygningens struktur eksponert som rå betongkonstruksjon, noe som gir en moderne kontrast i interiøret.

Siden målet var å bevare originale detaljer, gjennomførte vi en grundig vurdering før vi gikk i gang. Dette resulterte i at vi gjenbrukte 80% av bygget, og over halvparten av de nye elementene vi la til, er designet for å kunne brukes igjen i fremtiden.