0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

Sep 2020 – Des 2020

Oppdragsgiver

Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune (KID)

Våre fag

RIB, BIM

Holmenkollen Bru

Sweco har på rekordtid prosjektert og modellert den nye skibrua i Kollen. For å effektivisere modelleringsprosessen for både form- og armerings modell ble parametrisk design benyttet på deler av modellen. Slik kom modellen kjapt på plass og kunne brukes til å produsere 3D modellen. Da brumontasjen var ferdig, ble brua målt og registrert for innhenting av mer kunnskap om egenfrekvens og svingninger av trebruer. 

Høsten 2019 gjorde Sweco en mulighetsstudie for Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune (KID) hvor ulike bruløsninger ble vurdert og grunnlag for totalentreprise ble utarbeidet. Den mest bærekraftig løsning ble valgt. I stedet for en betong/stål bru ble prosjektert en trebru som har mindre miljøpåvirkning enn de førstnevnte. KID ønsket i tillegg at den ny brua skulle være bredere slik at de kunne kjøre tråkkemaskinen deres over. Det gjør det enklere for dem å lage skiløyper. Det var også viktig for KID at brua skulle være en trebru med tverrspente limtredekker som stod fint til naturen i området.

Brua erstatter en tidligere skibru på samme sted som ble påkjørt av en lastebil.  Med ny bru på plass er det igjen mulig å gå skiløypene rundt Holmenkollen og fortsette til Frognerseteren. Det har også vært sterkt etterlengtet av beboerne i området og skiløpere 

 

Holmenkollen Bru
Holmenkollen Bru