0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2016 – 2020

Oppdragsgiver

Kruse Smith

Våre fag

Energi, klima og miljø, elektro, VVS, VA, bygg, bygningsfysikk

Høgskulen på Vestlandet

Sweco har levert tekniske beregninger for klima og miljø til Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet ble i 2021 nominert til prisen «årets skolebygg». 

Høgskulen på Vestlandet, også kjent som K2, Nordtomten eller Edens hage (kjært barn har mange navn) er Vestlands mest moderne undervisningsbygg. Prosjektet tar i bruk state-ofthe art løsninger på klima og energifronten, og har høye miljøambisjonerDe beste tilgjengelige løsningene er tatt i bruk, særlig når det gjelder klimavennlig materialvalg. K2 er oppført som BREEAM Exellent, Zero Emission Building (ZEB-O ÷EQ) og passivhus

For å ivareta de ambisiøse klima- og energikravene har Sweco i samarbeid med arkitekt, byggherre, brukere og entreprenører sammen funnet helhetlige løsninger i alle ledd. Det er benyttet lavkarbonbetong for å redusere CO2- utslippene og bygget har et redusert klimagassutslipp på materialer tilsvarende 40% lavere enn sammenlignbare bygg. Det totale karbonavtrykket er redusert med 30 prosent. Men bygget må også produsere nok fornybar energi for å kompensere for klimagassutslipp. Derfor er hele taket på nesten 2000 m2 dekket av solcellepaneler. Energibrønnparken som er tilknyttet varme- og kjøleanlegget er utvidet til totalt 95 brønner som dekker både det eksisterende og det nye bygget på høyskolen. Resultatet er et nullutslippsbygg som selv produserer energien den forbruker.

Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet
Copy link
Powered by Social Snap