0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2020 – 2023

Oppdragsgiver

Insenti

Størrelse

18.500 kmv m2

Våre fag

BIM, RIB, RIE, RIV, RIVA, LARK, RIM, BREEAM-AP, RIAku, RIBr, Økologi mfl.

BIM

Hans Møller Gasmanns vei 7

Bilia skal etablere seg i nye lokaler med nybilsalg, bruktbilformidling og tilhørende verksteder på Vollebekk, nærmere bestemt Hans Møller Gasmanns vei 7. Sweco leverer samtlige fag i forprosjektet. Swecos oppdragsgiver er Insenti, som er hentet inn som prosjektleder av byggherre Aspelin Ramm. Bygget skal tilfredsstille miljøsertifisering BREEAM-NOR Excellent, og det legges til rette for grøntarealer og naturmangfold som et miljøtiltak i tråd med BREEAM-sertifiseringen. Eksisterende trær vil bli bevart i tillegg til opprydding og beplantning. Bygget og tilhørende torg vil bidra til å skape liv og et bærekraftig og grønt uttrykk i et område som tidligere er forbundet med tradisjonelle næringsbygg fra før årtusenskiftet. Det vil i høyest mulig grad bli brukt lavkarbonbetong grunnet miljøpåvirkning og krav i BREEAM-klassifiseringen. 

BIM i prosjektet
Et av oppdragsgivers mål for prosjekteringen er å ta i bruk nye verktøy og metodikker. Swecos BIM- og VDC-koordinator har i prosjektet bistått med å tilrettelegge for disse. Det benyttes blant annet nettbaserte verktøy for visuell planlegging av mellomfaglig prosjektering og modellmodenhetsindeks (MMI) for visualisering og bedret forståelse av prosjektets fremdrift. I tillegg brukes datavisualisering i Power BI aktivt til å overvåke alt fra fagmodellenes kvalitet fra uke til uke, til status på BREEAM-NOR-poeng, MMI-nivå og aktive prosjekteringssaker i modell.  

Hans Møller Gasmanns vei 7
Hans Møller Gasmanns vei 7
Copy link
Powered by Social Snap