0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2020 – 2021

Oppdragsgiver

Totalentreprise LAB

Størrelse

27 000 m2

Fylkeshuset i Bergen

Det nye fylkeshuset i Bergen er et topp moderne, bærekraftig, fleksibelt og åpent bygg. Tanken er at bygget skal være et symbol på åpne, demokratiske prosesser og en inkluderende og viktig møteplass. Det nye fylkeshuset har et samlet bruksareal på hele 27 000 kvadratmeter. Den høyeste delen av bygget er på tretten etasjer, og det er plass til over 1100 arbeidsplasser. Bygget er utformet som to tårn med fellesfunksjoner i basen. Fylkestingsalen og penrosetrappen er hjertet i bygget. Den brede trappen er koblet til fylkestingsalen, og er med på å binde sammen offentlige områder på gateplan med den demokratiske aktiviteten i fylkestingsalen.

Bildet viser en illustrasjon av hvordan auditoriet i fylkestingssalen i Bergen vil se ut. Vegger, gulv og tak er i tre, samt møblene. Vinduet dekker en hel vegg.

De to takene på tårnene vil utgjøre Bergens mest sentrale solcelleanlegg, som vil produsere mer enn 100 000 kWh/år. Alle tak er videre utformet som grønne tak for å sikre god vannfordrøyning. Til sammen skal bygget medføre en reduksjon i klimagassutslipp på mer enn 20% og klassifiseres som passivhus. Mellom byggene er det også planlagt takhager med blant annet en gjennomtenkt beplanting av trær.

Prosjektet har benyttet samhandlingsløsningen Bimsync hvor modeller, dokumenter og saker håndteres og kan kobles sammen. Med fokus på leverandørprosjektert innhold i modell og egne modeller for premissfag, har prosjekteringsgruppen fått tilgang til underlag ikke vanligvis tilgjengelig i modell. Basert på prosjekteringssoner knyttet mot prosjektets leveranseplan har BIM kunnet utvikle en modenhetsplan knyttet mot MMI. I planen er faglige avhengigheter og planlagte tidspunkt for modellkontroller definert og den har blitt brukt som et verktøy i prosjektstyringen.

Bildet er en illustrasjon av det nye fylkeshuset i Bergen sett utenifra. Bildet viser et moderne bygg med store vinduer og tredetaljer, samt grøntareale utenfor.