0 of 0 for ""

Sted

Larvik, Måløy, Loen/Olden, Narvik, Vågan, Harstad, Sortland, Stranda, Geiranger og Hellesylt

År

2020 – 2021

Oppdragsgiver

Larvik havn KF, Nordfjord havn, Narvik havn, Vågan havnevesen, Stranda hamnevesen

Størrelse

ca. 2.5 MNOK

Våre fag

Forprosjektstøtte, markedskartlegging, nettilknytning, utredning av teknisk infrastruktur, kostnadsestimering, vurdering av pris- og eierskapsmodeller

Elektrifisering av norske havner

Sweco har bistått en rekke norske havner med å utrede potensialet for å etablere infrastruktur for land- og ladestrøm. Prosjektene har gått innunder Enova sin støtteordning «Forprosjekt landstrøm» hvor formålet er å bidra til en bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører for å oppnå kostnadseffektiv og kundeorientert infrastruktur for landstrøm.

Sweco har vært ansvarlig for markedskartlegging, evaluering av nettilknytning, utredning og kostnadsestimering av teknisk infrastruktur og mulige forretnings-, pris- og eierskapsmodeller. I tillegg har Sweco bistått havnene med spesialbehov, som for eksempel utredning av fleksibilitetsmuligheter og lokal energiproduksjon i Larvik havn og utnyttelse av landstrøm under alpin-VM i 2027 i Narvik havn.

Gjennom prosjektene har Sweco vært med å sikre at infrastrukturen for forsyning av strøm på land legges til rette for behovene fra elektrifiseringen av maritim transport, og at investeringene havnene gjør er fleksible, fremtidsrettede og bærekraftige. Dette bedrer luftkvaliteten i områdene i og rundt havnene gjennom reduksjon av lokale utslipp av partikler, og reduserer globale utslipp av CO2. Videre bidrar prosjektene til at norske havner kan ta førersetet i energiomstillingen. Dette skaper nye forretningsmuligheter og øker konkurransekraften til havnene ved at de etableres som knutepunkt for energi, i tillegg til person- og godstransport.

Foto: Larvik Havn.

Copy link
Powered by Social Snap