0 of 0 for ""

Sted

Mandal – Lyngdal

År

2020 – 2022

Oppdragsgiver

Nye veier

Våre fag

CEEQUAL, BIM, Vei, trafikk, konstruksjoner, akustikk, luftforurensning, ytre miljø, drikkevann, kulturminner, naturmangfold, miljøledelse, plan mfl.

Dataflytsoptimalisering av E39 Mandal – Lyngdal øst

Sweco har utarbeidet områdereguleringsplan med KU for ny 4 felts E39 mellom Mandal og Lyngdal. Strekningen er ca. 25 km og går hovedsakelig i en helt ny trasé. Området strekker seg gjennom kommunene Lindesnes (tidligere Mandal og Lindesnes) og Lyngdal, og er en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Målet er vedtatt plan innen desember 2021. Antatt byggestart første halvår 2023, med åpnet vei i løpet av 2026. 

Hva har BIM levert til prosjektet: 

Hovedformål for BIM i dette prosjektet er å bistå med visualisering og analyse av data for at alle prosjektmedlemmer skal kunne ta riktige og informerte beslutninger. Data kan i denne forstanden være både koblet til geometri modell, beslutninger eller annen type av informasjon. BIM skal altså være grunnlag for å kommunisere løsninger til beslutningstakere på en tydelig og forståelig måte.   

ArcGIS medvirkningsportal  

ArcGIS medvirkningsportal er en webbasert tjeneste som skal brukes som innsynsløsning for offentligheten. Her vises prosjektet i 3D sammen med plandata. Løsningen settes opp med mulighet for å sende inn innspill. Nedenfor vises et eksempel på samme tekniske løsning i et tilsvarende prosjekt.   

3D-modell over nye E39 mandal øst. Illustrasjonen viser hvordan vegen vil gå mellom boligområde og naturområde

Eksempel på ArcGIS medvirkningsportal 

ArcGIS Online  

ArcGIS Online er valgt som en del av innsynsløsningen og er verktøyet for innsyn til GIS i prosjektet. 

ArcGIS Online skal brukes som innsynsløsning for GIS-data. Løsningen skal i hovedsak fungere som innsynsmodell til 2D kartdata, men også informasjon produsert i BIM. Import av relevant BIM-data til GIS-plattformenautomatiseres for å unngå manuelt arbeid ved oppdateringer og for å sikre at man i både BIM og GIS kan ta beslutninger basert på gjeldende informasjon. GIS-løsningen gjøres tilgjengelig for alle prosjektmedlemmer som trenger tilgang. Nedenfor vises en illustrasjon av verktøyet for prosjektet.  Figur 8 – Illustrasjon av modell i ArcGIS Online I ArcGIS Online kan data samlet inn fra befaringer vises og plandata kan enkelt gjøres tilgjengelig, som for eksempel tilstøtende planer, planer under arbeid og informasjon om vilt.  ArcGIS Online vil være plattformen for intern samhandling og koordinering om hvilken data og hvilke modeller som skal gjøres tilgjengelige videre til ekstern medvirkning. Publisering av modeller og data til eksterne gjøres da fra direkte fra ArcGIS.  Det legges også opp for at ArcGIS brukes som prosjektets verktøy for presentasjon av data i form av endashboard, for eksempel for mengder, CO2 og miljøindikatorer.   

Novapoint Quadri  

Sweco benytter Novapoint Quadri som prosjekteringsmodell og samordningsmodell for de tekniske fagene samt som visning av ikke-prissatte fag. Quadri-databasen legges på en ekstern server slik at tilgangen til modellen muliggjøres for andre enn Sweco-ansatte. Bruk av Quadri som både prosjekteringsmodell og samordningsmodell støttes opp under LEAN-prinsippet med at unødvendige filkonverteringer unngås, og de mest oppdaterte veglinjene alltid er tilgjengelige for alle fag. Det vil etableres er kobling mellom Novapoint og Projectwise for å effektivisere filhåndteringen i prosjektet. Nedenfor vises en illustrasjon fra en Novapoint-modell i et tilsvarende prosjekt.   

Illustrasjon av samordningsmodell i Novapoint. 

Sharepoint 

Sharepoint benyttes som prosjektets samhandlingsplattform. Sharepoint vil være navet for kommunikasjon internt i prosjektet og her vil all dokumentproduksjon finne sted. 

Projectwise 

Projectwise brukes som samhandlingsplattform for modellfiler (2D og 3D). BIM sørger for automatiske overforinger av filer til og fra Projectwise i de tilfeller der det er behov. Det settes også opp automatikk for å informere prosjektdeltakere om oppdateringer i Projectwise.  Modeller og andre filer som oppdateres i Projectwise vil også kunne vises i Sharepoint. Dette blir satt opp med automatikk.   

Automatisering 

BIM har bidratt med flere automatiseringer som skal gjøre hverdagen til prosjekterende og ledelsen enklere. Noen eksempler på disse er automatiske eksporter fra Novapoint til filhåndteringssystemet ProsjectWise. Dette bidrar til at alle fag sitter på oppdatert modell av veglinjen til enhver tid og ikke trenger å bruke tid på å ta dette ut manuelt når dem har behov grunnlaget.