0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2015 – 2022

Oppdragsgiver

Bybanen Utbygging

Våre fag

Prosjekteringsledelse, bane, veg, VA, LARK, RIB, RIE, Byggeledelse, Geoteknikk, Ingeniørgeologi, Miljøgeologi, Miljø, Akustikk, ARK, IKT, BIM, Trafikk, Sikkerhet, RIBr, RIV, Konsekvensutredning, Byggeteknikk, Ansvarlig søker, Anleggsteknikk

Størrelse

950 MNOK

Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen er med på å forme byen og knytter bydeler sammen. Det er den viktigste satsning for å øke kollektivandelen og skal utgjøre ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Målet er å skape en transportløsning som alle innbyggerne kan bruke, og Bybaneprosjektet inngår i Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø. En viktig del av Bybanens funksjon er at den skal bidra til god byutvikling og styrke bystrukturen.

Sweco har planlagt og prosjektert byggetrinn 4 fra Bergen sentrum via Haukeland Universitetssjukehus til Fyllingsdalen, samt fulgt opp i byggetiden. Prosjektet løser store tverrfaglige utfordringer, hvor alle fagområder og flere Sweco-kontor både i Norge og i utlandet er involvert. Prosjektet omfatter ny linje for bybanen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen, som samlet utgjør ca 9 km med bybane, inkludert tuneller på ca 4 km. Prosjektet omfatter også syv nye holdeplasser, hvor den ene er underjordisk, samt planlegging av verdens lengste gang- og sykkeltunell. Prosjekteringsoppdraget skal løse alle ingeniørtekniske og arkitektoniske aspekter knyttet til planlegging og gjennomføring av byggetrinnet.

Leveransen i prosjektet er modellbasert og prosjektet har vært gjennomført ved hjelp av VDC-metodikk. Dette har bidratt til en enorm kompetanseheving i bruk av teknologi og digitalisering,

PÅ innsiden av sykkeltunnelen som går fra kristianborg til fyllingsdalen
Bybanen i dagen. Bybanen kjører forbi togstasjonen i solnedgang.
Copy link
Powered by Social Snap