0 of 0 for ""

Prosjekt

Aagaards plass

Fra parkeringsplass til svaberg

 

På oppdrag for Sandefjord kommune har våre landskapsarkitekter, med Hanne Pollen i spissen, latt seg inspirere av Vestfolds kystnatur, med svaberg og vegetasjon i bergsprekker, da de skulle gi den slitne parkeringsplassen et nytt liv. 

 

– Aagaards plass er ikke et ordinært byrom. Vi har tegnet et torglandskap som inviterer til aktiv bruk, med store terrengformer kledd i marktegl. Resultatet er en blanding av en park og et torg, der underlaget bukter seg som om du går på ulendt terreng.

 

Spesielt byens unge har vært med på å forme plassen. En ambisjon var å bidra til folkehelse, og derfor er det lagt inn små høyder som folk kan sykle, gå, skate eller danse på. «Svabergene» er også behagelige å sitte på, og inviterer på den måten til opphold.  Ungdommene ønsket seg dessuten noe å samles rundt.  Med utgangspunkt i et leirbål, designet Hanne og kollegaene en lysende vannskulptur med sitteplasser omkring. 

 

– Jeg har vært på plassen flere ganger i det siste, og det som gledet meg aller mest var da jeg så en sekstiåring med bart og sliten sykkel sykle rett over en av disse haugene. Det er akkurat vi har tenkt, at folk trekkes mot høyder. 

 

Hanne er stolt av prosjektet, men mye av æren gir hun til det gode og tette samarbeidet som hun og kollegaene har hatt med kommunen. 

 

– Sandefjord kommune har vært en DRØM å jobbe med. De har hatt full tiltro til oss, og de har virkelig turt å satse. 

Sted
Sandefjord
Byggeår
2023 –
Formål
Landskap
Størrelse
ca. 43 daa
Byggherre
Sandefjord kommune