0 of 0 for ""

1912 – Damsgårdssundet

Som arkitekt lærer du fort å ta fremtidsbrillene på, også når du entrer et hundre år gammelt blikktrykkeri i industrihistoriske omgivelser.

For hundre år siden produserte Bergen Blikktrykkeri emballasje for hermetikkindustrien. Den arkitekttegnede fabrikkbygningen hadde smie i første etasje og tegnebord og trykkeri i andre – og en karakteristisk teglfasade med steinrosetter.

På oppdrag for BOB (Bergen og omegn boligbyggerlag), transformerte vi det gamle blikktrykkeriet til et helt lite nabolag. Selvsagt ville vi bevare byggets teglfasade, og vi tegnet nye fasader som harmoniserte med de opprinnelige.

Sted
Bergen
Byggeår
2019
Formål
Næring / Bolig
Størrelse
  108 leiligheter, 3000 m² næring, barnehage
Byggherre
BOB

Analyser og kunst

Vi begynte med å modellere volumene på tomten innenfor utnyttelsesbegrensningene. Samtidig søkte vi etter de mest effektive strukturene for bæring, parkering og boområder. For å finne riktig fasadeutrykk, arrangerte vi en tverrfaglig workshop der teammedlemmene på forhånd satte seg inn i stedets historie og analyserte omgivelsene nøye. Kunstneren Line Hvosleff hjalp oss med å justere fargene i fasaden. Fordi det var utfordrende å tilrettelegge for uteplasser bak den gamle fasaden, ble boligfasaden trukket inn, noe som skapte et fint mellomrom i det gamle og nye.

Bergens Beste Biotoptak

Byggets beliggenhet gjorde det mulig å forsterke den grønne aksen fra Løvstien over sundet til Nygårdsparken. For å forbedre byklimaet og lagre overflatevann, lot vi takene være grønne. I tillegg til synlig overvannshåndtering og grønne vegger, etablerte vi Bergens Beste Biotoptak til glede for insekter, bier og fugler – og for barna i den lokale barnehagen.

Barnehage, restaurant og leiligheter 

Å bygge by innebærer å blande funksjoner. Der det en gang ble laget blikkbokser og etiketter, er det nå barnehage, restaurant, nærbutikk og boliger i forskjellige størrelser.

For å sikre engasjement, liv og stabilitet, la vi inn ni familieboliger rundt et intimt tun. Vi organiserte inngangene for å skape møteplasser, og passet på at leilighetene appellerte til et mangfold av mennesker. Det at ulike aldersgrupper bor sammen bidrar til at vi får sterkere bånd til hverandre og til stedet.

«Solen dumper ned i sundet og farger horisonten rød. Det er fortsatt liv på havna, men lyden av industri er byttet ut med byliv». 

Da Damsgårdssundet 1912 var ferdig, ble bygget kåret til regionens beste boligprosjekt, blant annet fordi det «..skaper merverdi for nærmiljøet og setter en ny retning for arkitektur som pådriver for byutviklingen i Bergen».

Vi er stolte av at prosjektet vinner priser, men først og fremst er vi stolte av å ha transformert den ærverdige fabrikken til en livlig nabolagskatalysator.