0 of 0 for ""

Samtykkeerklæringen

Generelt

Denne informasjonen forklarer hvordan Sweco samler, bruker og deler personopplysninger når du bruker kontaktskjemaet på Sweco Norges hjemmesider.

Personopplysninger

Personopplysninger Sweco samler gjennom din henvendelse er:

  • Navn
  • Selskap/studiested
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Din lokasjon
  • Informasjon du eventuelt oppgir i tekstfeltet

Formål

Sweco vil kun behandle de personopplysninger du har oppgitt via forespørselsskjemaet med formål om å svare på forespørselen din.

Rettslig grunnlag

Sweco er avhengige av ditt samtykke for å kunne samle og bruke opplysningene.

Tredjeparter

Sweco bruker tjenestene til WordPress og ServiceNow for å behandle din forespørsel. Sweco har tatt i bruk passende lovlige, tekniske og organisatoriske tiltak for å forsikre at dine opplysninger behandles med forsiktighet.

Oppbevaring

Dine personopplysninger vil bli slettet etter at din henvendelse er ferdig behandlet, med mindre en rettslig forpliktelse nødvendiggjør at opplysningene lagres lenger.

Dine rettigheter

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. I en slik situasjon vil dine personopplysninger slettes, og du vil ikke motta henvendelser fra oss. I tillegg kan du be om tilgang til, endring, begrensning og sletting av dine personopplysninger. Begrensninger i disse rettighetene kan forekomme.

Kontakt

Ved spørsmål eller innvendinger i forbindelse med hvordan vi behandler dine personopplysninger på våre hjemmesider, eller om du ønsker å ta i bruk rettighetene nevnt over kan du ta kontakt med marielida.skarsgard@sweco.no. Dersom dette ikke leder til et tilstrekkelig svar på din henvendelse, kan du også kontakte Datatilsynet via www.datatilsynet.no.