VESTRE KORRIDOR: BEDRE NETTKAPASITET PÅ VESTLANDET

Statnett skal oppgradere nettkapasiteten i Vestre korridor fra dagens 300 kilovolt til 420 kilovolt. Sweco har fått prosjekteringsansvaret for den betydelige ombyggingen på Vestlandet og leverer rådgivertjenester i alle fag.

FAKTA

Prosjekt
Vestre korridor

Oppdragsgiver
Statnett

Sted
Vest-Agder, Rogaland

Periode
2013–2015 og 2015–2020

Kompetanse
Elektro, bygg- og konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, geoteknikk, ingeniørgeologi, landskapsarkitektur, miljørådgivning, vann og avløp, vei, støy, risikoanalyse

OPPGAVE OG LØSNING

De åtte koblingsanleggene på Vestlandet, fra Kvinesdal i sør til Sauda i nord, blir enten ombygget eller bygget helt på nytt.

Oppgraderingen er Statnetts største pågående prosjekt
Dette er første gang Statnett setter bort all prosjektering til ett rådgivningsfirma. Swecos kompetanse bidrar både til at Vestre korridor kan sikre driften av dagens nett og at de kan fase inn ny kraftproduksjon for Statnett. Vi utformer endelig prosjekt og detaljprosjekterer og lager tilbudsdokumenter for grunnarbeidsentrepriser.

Naturen skal påvirkes minst mulig
Anleggene har samme funksjon, men er svært ulike. Noen er utvidelser av spenningssatte anlegg, mens andre ligger i uberørt natur. Veibygging og planering av store arealer fører til omfattende masseflytting, høye bergskjæringer og deponering av myrmasser. Noen av anleggene må beskyttes mot flom og ras, andre gir støy- og trafikkbelastning på lokalmiljøet. I oppdraget har vi lagt vekt på minimale naturinngrep og best mulig drift av nettet mens oppgraderingen pågår.

VESTRE KORRIDOR: BEDRE NETTKAPASITET PÅ VESTLANDET