VARDEN SKOLE: INNOVATIV SOLENERGILØSNING

Sweco har gjennom oppdrag for Bergen kommune introdusert en ny energiløsning for Varden skole i Bergen. Skolebygget rehabiliteres til meget høy energistandard og delvis passivhusnivå, basert på en innovativ løsning med 130 kvadratmeter hybrid photovoltaic/thermal (PVT)-anlegg (solceller/solfangere) i samspill med en bergvarmepumpe med borehull.

FAKTA

Prosjekt
Varden skole, rehabilitering

Oppdragsgiver
Bergen kommune

Sted
Fyllingsdalen, Bergen

Periode
2013-2017

Kompetanse
Bygg og konstruksjoner, BIM, miljørådgivning, plan og arkitektur, prosjektadministrasjon, tekniske installasjoner, vann og avløp

OPPGAVE OG LØSNING

Totalrehabilitering og passivhus
Sweco er tverrfaglig rådgiver for Varden skole som skal stå ferdig rehabilitert i 2017. En del av bygget rehabiliteres til så høy energistandard som mulig, med etterisolering, tetting og komplette nye teknisk anlegg. Øvrige eksisterende bygg rives og erstattes av et nytt tilbygg med passivhusstandard.

Energieffektivisering med solceller/solfangere
Bygget forsynes av varme fra en bergvarmepumpe med brønnpark. På taket kommer 130 kvadratmeter med PVT-paneler, som er hybride solceller/solfangere i samme panel. Varmen trekkes ut fra solpanelene og brukes til å

  • forvarme varmt tappevann
  • tilføre varme til varmepumpens fordamper
  • lade borehull ved varmeoverskudd

Dette vil kjøle ned solcellene og øke el-produksjonen fra disse. Samtidig utnyttes spillvarmen i bygget ved å dekke deler av varmt tappevann, samt forbedre varmepumpens energieffektivitet. I følge Swecos beregninger vil en slik løsning kunne øke virkningsgraden av solcellene med mellom 10 og 30 prosent, i tillegg til varmeproduksjonen som kan benyttes i bygget.

Støtte fra Enova
Etter søknader til Enova, utarbeidet av Sweco, har Varden skole mottatt ca. 3 MNOK i støtte til å gjennomføre energitiltakene.

Toppsak om solenergi i EnergiRapport
I en nylig utgave av fagtidsskriftet EnergiRapporten handler toppsaken om hybrid solenergi på Varden skole i Bergen. Asbjørn Stoveland i Sweco forteller om de smarte og energisparende løsningene. Les saken her.

Foto: Og Arkitekter

SITAT

"Vi har jobbet med å komme frem til innovative og helhetlige løsninger for et slitt skolebygg med stort energiforbruk og dårlig inneklima. Oppdragsgiver Bergen kommune satser tydelig på ny teknologi og grønne løsninger."
- Usman Ljaz Dar, spesialrådgiver i Sweco

Kontaktperson