SWECO-BYGGET: ET PASSIVHUS OG BREEAM EXCELLENT-BYGG

De nye kontorlokalene på Fantoft i Bergen blir et av Norges mest miljøvennlige bygg. Målet er å oppnå BREEAM Excellent-klassifisering, med 80 prosent redusert energiforbruk sammenlignet med et standard TEK10-bygg. Sweco er ansvarlig søker for bygget.

FAKTA

Prosjekt
Sweco-bygget på Fantoft

Oppdragsgiver
Fantoft Utvikling AS

Sted
Bergen

Periode
2014-2016

Kompetanse
Ansvarlig søker, bygg- og konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk, VVS, brannteknikk, akustikk, landskapsarkitektur, BIM-koordinering, BREEAM, miljørådgivning, samferdsel

OPPGAVE OG LØSNING

Smarte miljøtiltak gir gode brukeropplevelser for alle næringsvirksomheter som flytter inn i bygget på 17.300 kvadratmeter. Sweco har i rollen som ansvarlig søker sørget for at offentlige tillatelser har kommet på plass i tråd med fremdrifts- og faseplanene.

God dialog gir godt resultat
Byggherren ønsket å gjøre endringer som er søknadspliktige. Sweco har sørget for tillatelser og dispensasjoner fra kommunen i rett tid. Fremdriften i prosjektet er opprettholdt gjennom god kommunikasjon mellom ansvarlig søker, byggherre, entreprenør og kommunen.

Swecos rådgivere tolket reguleringsplanen tidlig i prosessen for å avdekke hvilke utfordringer som lå der. God dialog fra start har gitt byggesaksbehandleren i kommunen et eierforhold til prosjektet. Det har vært positivt for fremdriften i byggesaken.

Kontorbygget står klart i 2016
Sweco har hatt tett dialog med de øvrige aktørene i prosjektet for å sikre at all nødvendig dokumentasjon var på plass til rett tid. Sweco-Bergen flytter inn i det nye passivhus- og BREEAM Excellent-bygget i 2016. 

Kontaktperson

  • Ingrid Sævold
    Moe
    Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.