SWECO-BYGGET: ET PASSIVHUS OG BREEAM EXCELLENT-BYGG

De nye kontorlokalene på Fantoft i Bergen blir et av Norges mest miljøvennlige bygg. Målet er å oppnå BREEAM Excellent-klassifisering, med 80 prosent redusert energiforbruk sammenlignet med et standard TEK10-bygg. Sweco er ansvarlig søker for bygget.

FAKTA

Prosjekt
Sweco-bygget på Fantoft

Oppdragsgiver
Fantoft Utvikling AS

Sted
Bergen

Periode
2014-2016

Kompetanse
Ansvarlig søker, bygg- og konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk, VVS, brannteknikk, akustikk, landskapsarkitektur, BIM-koordinering, BREEAM, miljørådgivning, samferdsel

OPPGAVE OG LØSNING

Smarte miljøtiltak gir gode brukeropplevelser for alle næringsvirksomheter som flytter inn i bygget på 17.300 kvadratmeter. Sweco har i rollen som ansvarlig søker sørget for at offentlige tillatelser har kommet på plass i tråd med fremdrifts- og faseplanene.

God dialog gir godt resultat
Byggherren ønsket å gjøre endringer som er søknadspliktige. Sweco har sørget for tillatelser og dispensasjoner fra kommunen i rett tid. Fremdriften i prosjektet er opprettholdt gjennom god kommunikasjon mellom ansvarlig søker, byggherre, entreprenør og kommunen.

Swecos rådgivere tolket reguleringsplanen tidlig i prosessen for å avdekke hvilke utfordringer som lå der. God dialog fra start har gitt byggesaksbehandleren i kommunen et eierforhold til prosjektet. Det har vært positivt for fremdriften i byggesaken.

Kontorbygget står klart i 2016
Sweco har hatt tett dialog med de øvrige aktørene i prosjektet for å sikre at all nødvendig dokumentasjon var på plass til rett tid. Sweco-Bergen flytter inn i det nye passivhus- og BREEAM Excellent-bygget i 2016. 

Kontaktperson