SULLAND GRUPPEN: ENERGIEFFEKTIVISERING AV NÆRINGSBYGG

På oppdrag fra Sulland Gruppen har Sweco gjennomført en energianalyse av selskapets mange næringsbygg. Analysen skal bidra til å redusere energiforbruket med 3 millioner kWh hvert år. Når vi vet at bygg står for 40 % av energibruken i Norge, er tiltaket et viktig bidrag for økt energieffektivisering.

FAKTA

Prosjekt
Sulland Gruppen, energieffektifisering

Oppdragsgiver
Sulland Gruppen AS

Sted 
Sullands forretninger i hele Norge

Periode 
2013–201 

Kompetanse
Elektro, VVS, automasjon/ITB, energibruk i bygg

OPPGAVE OG LØSNING

Sulland Gruppen holder til på Gjøvik og er et av Norges største privateide bilkonsern, med en bygningsmasse på 61.250 kvadratmeter. Konsernet har som mål at virksomheten deres skal belaste miljøet minst mulig. Miljømålet er i tråd med Swecos visjon om å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Sweco finner optimale løsninger
Swecos fagspesialiser har bistått Sulland Gruppen med å finne og beskrive tiltak som sparer mest mulig energi i bygningsmassen. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet totalentreprisegrunnlag og fulgt opp kunden i hele byggeperioden. Videre har vi fulgt opp ved ferdigstillelse og overtakelse. Energien Sulland Gruppen sparer hvert år, tilsvarer et årlig energiforbruk for 150 boliger.

Sweco har levert en e-drift-løsning, der de enkelte bygningenes behov for ventilasjon, varme og lys styrer energiforbruket.

Enova støtter prosjektet
Tiltaket har fått støtte fra Enova. Det understreker at Sulland Gruppens miljøinnsats er en god investering i fremtidens energi- og klimaløsninger.

Foto: Niels Hagen, Sulland Gruppen

Kontaktperson