RÅNÅSFOSS III KRAFTSTASJON: ØKER KAPASITETEN MED 40 PROSENT

Rånåsfoss kraftstasjon og vannkraften i Glomma sørger for elektrisk kraft til befolkningen i Akershus. En stor utvidelse av kraftstasjonen er i gang, og Sweco bistår Akershus Energi med å bygge om anlegget fullstendig. Den nye kraftstasjonen vil gi en økt årsproduksjon på 60 GWh sammenlignet med den gamle.

FAKTA

Prosjekt
Rånåsfoss III kraftstasjon

Oppdragsgiver
Akershus Energi AS

Sted
Rånåsfoss, Akershus

Periode
2009-2016

Kompetanse
Bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og elektro

OPPGAVE OG LØSNING

Rånåsfoss kraftstasjon sto ferdig i 1922 og var da et moderne anlegg med seks aggregater. I 2010 besluttet Akershus Energi at det er nødvendig med en stor ombygging av anlegget.

Ombyggingen skjer parallelt med at driften fortsetter
Den nye løsningen går ut på å rive de horisontale francisturbinene og erstatte dem med vertikale propellturbiner. All ombygging foregår innenfor de eksisterende vannveiene. Driften av gamle og nye ferdigstilte aggregater fortsetter samtidig som normalt.

Prosjektet gir mer elektrisk kraft til befolkningen
Sammen med Voith Hydro bidrar Sweco blant annet til at nye Rånåsfoss III får en turbinytelse på 6 x 13,5 MW. Kapasiteten øker med rundt 40 prosent og produksjonen med rundt 20 prosent. Det sikrer mer elektrisk kraft til befolkningen enn i dag. Sweco har utviklet konseptet og står bak løsningene for optimalisering av stasjonen. Våre eksperter har detaljprosjektert ny maskinsal og bygg under bakken. Oppvarmings- og ventilasjonsanleggene utnytter spillvarmen fra generatorene.

Kontaktperson