NYTT VETERINÆRINSTITUTT: EFFEKTIV BYGGEPROSESS MED BIM

Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap (NMBU) slår seg sammen og flytter til Campus Ås i 2019. Statsbygg har engasjert Sweco som BIM-koordinator for det nye Veterinærinstituttet på over 60.000 kvadratmeter.

FAKTA

Prosjekt
Campus Ås, nytt Veterinærinstitutt

Oppdragsgiver
Statsbygg, Bundebygg AS

Sted
Ås

Periode
2015-pågår

Kompetanse
BIM-koordinator

OPPGAVE OG LØSNING

Campus Ås på NMBU vil bli et kraftsentrum for undervisning, forskning og innovasjon. Gode bygningstekniske løsninger må til for å etablere moderne og fleksible undervisningslokaler og laboratorier.

BIM-koordinatoren effektiviserer prosjektet
Som BIM-koordinator for nytt Veterinærinstitutt skal Sweco sørge for at alle aktørene i prosjektet oppnår målene sine. Vi skal sikre at BIM utnyttes effektivt både i prosjekteringsfasen og byggefasen. Vår BIM-koordinator sørger for at alle modeller er oppdaterte og tilgjengelige på prosjektkontor og ved BIM-kiosker på byggeplassen. Vi gjennomfører også BIM-kurs for alle medarbeidere på prosjektet for at hver enkelt skal få maksimalt utbytte av modellene.

Illustrasjon: PG Campus ÅS

Kontaktperson