GLENCORE NIKKELVERK: PROSJEKTERING AV NYTT GASSRENSEANLEGG

Sweco prosjekterer et nytt gassrenseanleg for Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Vi utfører 3D/2D rør og mekanisk prosjektering, layoututstyr, ståldesign for utvendig trappetårn og innvendige plattformer, samt servicebjelker, kabelgater og 3D koordinering mot bygg.

FAKTA

Prosjekt
Nytt gassrenseanlegg

Oppdragsgiver
Glencore Nikkelverk

Sted
Kristiansand

Periode
2015/2016

Kompetanse
Mekanisk, rør, stål, struktur, service og vedlikeholssystemer og lys/kabelgater

OPPGAVE OG LØSNING

Gassrens er et 24-7-365 anlegg som skal fornyes og utvides, med eksisterende anlegg i drift. Sweco har deltatt i konseptfasen, lokalisering og gjennomføring av space management. Vi har gjennomført scanning av området, detaljplassering av konseptmodell og visualisering.

Videre har vi utført sentrale kapasitetsberegninger, detaljdesign på alle rør, mekaniske og strukturelle disipliner, inkludert kabelgater, lysplasseringer, servicesystemer og forebyggende vedlikeholdsinstallasjoner, samt kollisjonssjekk av alle fag.

Fokus på HMS, transportveier, vedlikeholdstilgang og rømningsveier har høyeste prioritet.