GE HEALTHCARE: KONTRASTMIDLER TIL HELSEINDUSTRIEN

GE Healthcare sitt anlegg på Lindesnes er verdens ledende på produksjon av røntgenkontrastmidler. Det moderne anlegget har stort fokus på effektiv produksjon og lavt energiforbruk. Siden 1990-tallet har Sweco deltatt i en rekke prosjekter og utbygginger ved anlegget.

FAKTA

Prosjekt
GE Healthcare Lindesnes fabrikker

Oppdragsgiver
GE Healthcare AS, tidligere Amersham Health og Nygaard & Co

Sted
Lindesnes

Periode
1990-løpende

Kompetanse
Prosessdesign, betong og stål design, mengde, energi og strømningsberegninger, optimaliseringer og byggeoppfølging

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco bidrar til at GE Healthcare når sine effektivitetsmål, både ved prosjektering av nye anlegg og ved optimalisering av eksisterende produksjon. I arbeidet trekker vi på ekspertise og erfaring med å omsette alle relevante krav for farmasøytisk industri, til byggbare og kosteffektive løsninger.

Flere fagdisipliner til ulike anlegg
Sweco har prosjektert små anlegg og store anlegg, opp til 7.200 kvadratmeter, og levert design for disiplinene betong, VVS, ventilasjon, elektro, stål, samt prosess og utility rørsystemer. Vi har prosjektert etter gjeldene standarder, overholdt krav som cGMP, PED, ASME, API og forholdt oss til BAT og FM Global. Krav til hygiene i prosessystemer og anlegg er fulgt opp i henhold det enkelte områdes behov.

Videre har vi prosjektert tankanlegg ute og i fjellhaller, mellomprodukt og sluttproduktfabrikker, samt destillasjonsanlegg og renseanlegg. Energisystemer for oppvarming og kjøling, er designet med tanke på optimal energiutnyttelse.

Foto: GE Healthcare

GE HEALTHCARE: KONTRASTMIDLER TIL HELSEINDUSTRIEN

Kontaktperson