E.ON WIND: SATSER PÅ VINDKRAFTPRODUKSJON I NORGE

Vindkraft er et viktig satsningsområde når energiproduksjonen skal legges om til mer fornybar energi de neste årene. Gjennom EUs fornybardirektiv er Norge forpliktet til å øke andelen fornybar energi fra 60 prosent til 67,5 prosent innen 2020.

FAKTA

Prosjekt
E.ON Wind

Oppdragsgiver
E.ON Wind Norway

Sted
Norge

Periode
2012-2014

Kompetanse
Vindkraft, prosjektledelse

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco har jobbet tett med E.ON Wind Norway for å utvikle prosjektene deres for landbasert vindkraft i Norge.

Sweco har ledet to av de største prosjektene
Vi har vært med i utviklingsfasen i alle vindkraftprosjektene som er meldt inn i perioden mellom 2011–2012. I perioden 2012–2014 har E.ON leid inn Sweco som prosjektleder for to av E.ONs største prosjekter.

  • Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Hedmark fylke omfatter vindturbiner med samlet installert effekt på inntil 155 MW.
  • Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Aust-Agder fylke omfatter vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 200 MW.


Innsatsen lønner seg
I tillegg til å støtte E.ON Wind på de tekniske fagene, og konsesjonssøknad har også Swecos miljøeksperter bistått E.ON Wind med en konsekvensutredning. Arbeidet har gitt resultater – begge prosjektene fikk konsesjon fra NVE i starten av 2014 og venter nå på endelig avklaring fra OED.

E.ON Wind er en del av E.ON-konsernet, som er verdens største privateide energikonsern. E.ON Wind står for E.ONs utvikling av vindkraft i Skandinavia.

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.