E.ON WIND: SATSER PÅ VINDKRAFTPRODUKSJON I NORGE

Vindkraft er et viktig satsningsområde når energiproduksjonen skal legges om til mer fornybar energi de neste årene. Gjennom EUs fornybardirektiv er Norge forpliktet til å øke andelen fornybar energi fra 60 prosent til 67,5 prosent innen 2020.

FAKTA

Prosjekt
E.ON Wind

Oppdragsgiver
E.ON Wind Norway

Sted
Norge

Periode
2012-2014

Kompetanse
Vindkraft, prosjektledelse

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco har jobbet tett med E.ON Wind Norway for å utvikle prosjektene deres for landbasert vindkraft i Norge.

Sweco har ledet to av de største prosjektene
Vi har vært med i utviklingsfasen i alle vindkraftprosjektene som er meldt inn i perioden mellom 2011–2012. I perioden 2012–2014 har E.ON leid inn Sweco som prosjektleder for to av E.ONs største prosjekter.

  • Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Hedmark fylke omfatter vindturbiner med samlet installert effekt på inntil 155 MW.
  • Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Aust-Agder fylke omfatter vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 200 MW.


Innsatsen lønner seg
I tillegg til å støtte E.ON Wind på de tekniske fagene, og konsesjonssøknad har også Swecos miljøeksperter bistått E.ON Wind med en konsekvensutredning. Arbeidet har gitt resultater – begge prosjektene fikk konsesjon fra NVE i starten av 2014 og venter nå på endelig avklaring fra OED.

E.ON Wind er en del av E.ON-konsernet, som er verdens største privateide energikonsern. E.ON Wind står for E.ONs utvikling av vindkraft i Skandinavia.

Kontaktperson