DOMUS MEDICA: STØRRE OG BEDRE UNDERVISNINGSMILJØ

Domus Medica på Gaustad er hovedsete for Det medisinske og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. På oppdrag fra Statsbygg har Sweco utført byggeledelse for utvidelsen. Resultatet har gitt studenter og ansatte bedre undervisningsfasiliteter.

FAKTA

Prosjekt
Domus Medica

Oppdragsgiver
Statsbygg

Sted
Oslo

Periode
2005–2013

Kompetanse
Byggeledelse alle fag, SHA-rådgivning - KU, brannteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

God ledelse gir suksess på byggeplassen
Swecos byggeledere har bidratt til å skape godt samarbeid mellom aktørene på byggeplassen. Med struktur og tydelighet har vi sørget for sikker byggeledelse i alle fag. Vi har også hatt rollen som koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og utførelse (KU). Våre ingeniører har i tillegg bistått med brannteknisk rådgivning.

Vi har oppfylt ambisiøse miljømål
Statsbygg har definert viktige miljømål for prosjektet: Det nye bygget skal gjennom hele livsløpet både være ressurseffektivt og slippe ut minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer.

Utvidelsen av Domus Medica omfatter nybygg på ca. 10.800 kvm og rehabilitering av ca. 700 kvm. Bygget er teknisk komplisert og ble gjennomført som generalentreprise, med enkelte sideentrepriser som ble koordinert av byggherren. Prosjektet er gjennomført som et LEAN-prosjekt.

Kontaktperson