DFAS DATASENTER: ET INNOVATIVT OG MILJØVENNLIG DATASENTER

IT-selskapet EVRY har gitt DigiPlex i oppdrag å bygge DFAS - som er et nytt stort datasenter med miljøstandard og teknologiløsninger i verdensklasse. Sweco har vært flerfaglig rådgiver og bidratt med løsninger som gir et mest mulig energieffektivt og sikkert datasenter.

Prosjekt
DFAS datasenter

Oppdragsgiver
DigiPlex 

Sted
Fet kommune i Akershus

Periode
2013-2015

Kompetanse
Bygg- og konstruksjonsteknikk, VVS og klima­teknikk, elektro, geoteknikk, brannteknikk, akustikk, prosjekteringsledelse, prosjekt­administrasjon og BIM 

Et datasenter som DigiPlex med behov for mer enn 10 MW kjøling med tilhørende VVS- og reservekraftaggregater, har vært svært omfattende å prosjektere.  

Vi bruker kjent teknologi på nye måter
For å oppfylle miljøkravet samtidig som sikkerheten blir ivaretatt har vi brukt utprøvd teknologi som vi har satt sammen på en helt ny måte i norsk sammenheng. 

Aktørene utfordrer hverandre for å skape innovasjon
MAD arkitekter og Swecos eksperter har utfordret hverandre i utviklingen av både IT-løsninger og miljøbygg. Vi har bistått kunden i samarbeidsprosessen og har også hatt ansvaret for prosjekteringsunderlaget og prosjektadministrasjonen. Sweco har videre hatt ansvaret for å følge opp grunnentrepriser og avtalen med totalentreprenøren.

På den internasjonale eiendomskonferansen MIPIM i Cannes ble DigiPlex datasenter på Fet nominert til MIPIM-prisen «Best innovative green building» 2016.

Foto/illustrasjon: Camilla Jensen og landskapsarkitekt: Dronninga landskap

DFAS DATASENTER: ET INNOVATIVT OG MILJØVENNLIG DATASENTER

DFAS DATASENTER: ET INNOVATIVT OG MILJØVENNLIG DATASENTER

Kontaktperson