AMERSHAM HEALTH: UTVIDELSE VED LINDESNES FABRIKKER

Legemiddelbedriften Amersham Health valgte Sweco som flerfaglig rådgiver når kapasiteten på mellomprodukt ved Lindesnes Fabrikker skulle utvides. Utvidelsen gjelder et nybygg på to pluss en etasjer.

FAKTA

Prosjekt
P-567, Celle 15

Oppdragsgiver
Amersham Health AS

Sted
Lindesnes

Periode
2002-2016 

Kompetanse
Grunn og geo, bygg- og konstruksjonsteknikk, prosess og utility design, ventilasjon, VVS og sikkerhetssystemer

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco har utført all flerfaglig prosjektering av prosessystemer og bygg. Det omfatter all 3D-modellering og koordinering i konsept, forprosjekt og detaljprosjekt, med kalkyler og estimater og space management (system og layout studier). Anlegget er under FDA kontroll og designet etter cGMP, med BAT. Vi har:

  • utarbeidet alle prosessflytskjema og P&ID
  • gjennomført DQ og deltatt med å utarbeide underlag for IQ og OQ
  • generert taglister og underlag for commissioning fra prosessdesignverktøyene
  • beregnet alle energisystemer, som hettvann, isvann og -15 systemer
  • gjort detaljdesign av alle prosess- og utilitysystemer
  • dimensjonert og designet flerfase avlastningsystemer

Videre har vi ivaretatt all byggteknikk og byggfysikk, designet og beregnet alle repos, supports og plattformer. Rørdesignet er utført i henhold til 97/23/EC (PED) med nødvendige rør-stressberegninger og nødvendig C€-merking/dokumentasjon. Alle fag er koordinert i en komplett 3D-modell, der alle prosjektdeltakere og entreprenører hadde tilgang.

Utstyr i fabrikk var i hovedsak reaktorer, trykkfiltre, tørketromler, spraygranulering, vakuumpumper, blowere, pumper og tanker, samt lager og logistikkløsninger. Rørsystemene i fabrikk var syrer, baser, klorider, løsemidler, produkt, luft, nitrogen, kjølevann, isvann, damp og hettvann.

Omfang av enkelte leveranser er: 145 P&IDs, 4587 isotegninger, ca. 56 km rør og 20 hoved systemflow sheets.