3D-visualisering og Infraworks

Med 3D-visualiseringer får du et bredt mulighetsrom. Objektet kan vises frem i all slags vær og når som helst på døgnet. Denne type visualiseringer legger også til rette for at man kan gjenskape et miljø i detalj, og vise hvordan bygget, veien eller broen vil være når prosjektet er ferdigstilt. Her kan også belysning og tekstur formes etter ditt behov. 3D-visualiseringer legger til rette for en god formidling av ditt prosjekt, og kan gi innsikt i alt fra detaljer til et komplett helhetsbilde. Gode 3D-løsninger kan gi seeren innsikt i hvordan fremtiden blir seende ut, samtidig som det gir vedkommende en riktig forståelse av hvordan de ulike elementene i prosjektet henger sammen. Våre rådgivere hjelper deg med å finne den rette 3D-teknikken til ditt prosjekt. En kombinasjon av 3D og 2D gir enda flere muligheter. Våre rådgivere på visuell kommunikasjon er også kompetente brukere av Infraworks, og bruker verktøyet for å presentere prosjektet i en oversiktlig samordningsmodell. Denne modellen kan brukes i tidlige planfaser, eksempelvis i en kommunedelplan.

Eksempler på 3D-visualiseringer

Denne visualiseringen viser de utbedringene Sweco gjorde i forbindelse med Agder Energi sin oppgradering av dam Kulivatn. 

Videoen består av en serie filmer og er laget i forbindelse med Intercity Dovrebanen. Videoen viser alternativ B gjennom Hamar. Alternativet ble ikke med i den endelige vurderingen. 

Videoen viser Sweco-kontoret i Bergen. 

Video som presenterer områdereguleringen for E39 Mandal - Lyngdal øst. Oppdragsgiver: Nye Veier. 

Video som viser hvordan nytt svømmebasseng på Langhus i Ski kan se ut. Oppdragsgiver: Ski kommune.

Hyperloop som fremkomstmiddel. Video laget til sommerstudentprosjekt.

Vil du se mer?

Her finner du flere eksempler på filmer vi har laget. 

 • Eirik
  Kirkaune
  Seniorrådgiver visualisering
  +4790898399
  Fraq r-cbfg
 • Henrik
  Lien
  Rådgiver visuell kommunikasjon
  +4798432772
  Fraq r-cbfg
 • Villiam
  Gahmberg
  Rådgiver visuell kommunikasjon
  +4745134136
  Fraq r-cbfg
 • Alexander
  Heyerdahl
  Rådgiver visuell kommunikasjon, Oslo
  +4793452693
  Fraq r-cbfg
 • Magnus
  Norgren
  Gruppeleder geomatikk og visualisering
  +4791798867
  Fraq r-cbfg