TORGGATA I OSLO: BYUTVIKLING I PRAKSIS

Torggata i Oslo sentrum er oppgradert for å ta vare på et spennende urbant liv i et byrom der gående og syklende har førsteprioritet. På oppdrag fra bymiljøetaten i Oslo kommune har Sweco gjennomført alle faser i prosjektet.

FAKTA

Prosjekt
Torggata, Oslo

Oppdragsgiver
Oslo kommune, Bymiljøetaten

Sted
Torggata, Oslo sentrum

Periode 
2010–2014

Kompetanse
By- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, vei, trafikk, prosessledelse, belysning, elektro, vann og avløp, geoteknikk, bygg- og konstruksjonsteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

Oslo kommune ga Sweco en tydelig føring for prosjektet: Biltrafikken må vike for syklister og gående i Torggata. Sweco har skapt et hyggelig og uhøytidelig byrom med torgpreg samtidig som Torggatas særpreg er bevart.

Torggata er blitt ny og moderne
Nå regjerer syklistene i kjørebanen, som er gjort smalere. Biltrafikken er begrenset til varelevering på utvalgte stoppesteder. Nye, brede fortau har gitt bedre plass til myke trafikanter og butikker og kafeer. I møbleringssonen er det benker, sykkelparkeringer og grønne trær. Swecos team med byplanleggere, landskapsarkitekter og en rekke tekniske fag har samarbeidet tett hele veien. Vi har utredet ulike måter å løse gatetverrsnittet på, før vi valgte den løsningen som fungerer best i praksis.

Prosjektet ble nominert til Oslo bys arkitekturpris 2015
Nominasjonen er et resultat av godt samarbeid og åpenhet. Torggata-prosjektet involverte en rekke interesser. Kommunen, byantikvaren, politiet, beboere, gårdeiere og næringslivsaktører ønsket informasjon og muligheten til å komme med innspill. Så langt har vi fått veldig mange positive tilbakemeldinger både fra fagfolk og innbyggere. Vi berømmer Oslo kommune for å prioritere kvalitet i prosjektet.

Løsning for fremtidens bygater
Løsningene i Torggata har etter åpning fått gode tilbakemelding fra gårdeiere, butikkeiere og et bredt spekter av brukere. Dette åpner for å planlegge fremtidens bygater ved å prioritere gående og syklende slik vi har gjort her i Torggata.

Foto: Amund Johne og Oddrun Helen Hagen

Torggata i Oslo - byutvikling i praksis

Torggata i Oslo - byutvikling i praksis

Kontaktperson

  • Silje Flage
    Dragsund
    Gruppeleder Plan og prosess Oslo
    +4792097833
    Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.