FREMTIDEN ER NÅ: Bergens første BREEAM Excellent og nær nullenergibygg

Det nye Sweco-bygget i Bergen reduserer energiforbruket med 80 prosent i forhold til et standard TEK10-bygg. BREEAM-NOR sikrer en god prosess som realiserer et miljøvennlig og energismart bygg.

FAKTA

Prosjekt
Sweco-bygget på Fantoft

Oppdragsgiver
Fantoft Utvikling AS

Sted
Bergen

Periode
2014-2016

Kompetanse
Bygg- og konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, geoteknikk, VVS, brannteknikk, akustikk, landskapsarkitektur, BIM-koordinering, BREEAM, miljørådgivning, samferdsel, ansvarlig søker

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco prosjekterer alle fag for nærings- og kontorbygget på Fantoft. Bygget står ferdig i 2016 med beste energiklasse (A). Samlet energibehov utgjør kun 50 prosent av kravet til klasse A.

Et miljøvennlig og energismart bygg
Tiltakene innenfor energioptimalisering og miljø omfatter beste praksis-løsninger innenfor varme, kjøling, ventilasjon og belysning:

  • Kompakt bygningskropp skapes gjennom et kvadratisk bygg som gir lavt fasade- og lavt takareal i forhold til gulvarealet. Passiv solvarme utnyttes og et atrium i midten gir mye dagslys.
  • Isolasjon og tetthet med 3-lags vinduer og isolert karm reduserer luftlekkasjer og kuldebroer.
  • Behovsstyring reduserer bruk av energi til lys, varme, ventilasjon og pc’er som ikke er i bruk. Detektorer registrerer tilstedeværelse og luftkvalitet. I tillegg styres intern belysning i henhold til dagslystilgang.
  • Energieffektiv LED-belysning er utstyrt med automatisk deteksjon av tilstedeværelse og optimal styring av dagslys.
  • Adiabatisk forkjøling og utvendig solavskjerming reduserer effektbehovet til kjøling med 40 prosent og energibehovet med 30 prosent.
  • Effektivt brukerutstyr og redusert standby-energi styres sammen med lys etter behov.
  • Fornybar varme og kjøling skapes med reversibel varmepumpe/kjølemaskin med naturlige kjølemedier. 15 borehull ned til 200 meter utnytter geotermisk energi i grunnen og leverer varme og kjøling til bygget. Energioverskuddet som utveksles mellom butikk og kontor reduserer energibehovet ytterligere.
  • Fornybar elektrisitet skapes ved at solcellepaneler både på tak og integrert i fasaden dekker deler av byggets behov med egenprodusert fornybar elektrisitet.

Moderne lokaler sentralt i Bergen
Nybygget på Fantoft i Bergen er et kombinert nærings- og kontorbygg, med Bybanen rett utenfor. Bygget har et oppvarmet BRA på ca. 9000 kvm, hvorav ca. 6500 kvm kontorer og ca. 2500 kvm varehandel. Fantoft Utvikling er utbygger og skal leie ut bygget. Sweco er leietaker og flytter inn høsten 2016. 

Bli med på en guidet tur i et av landets mest energieffektive og smarte byggeprosjekter. 

Kontaktperson