STATOIL VISJON SANDSLI: ET EFFEKTIVT, AVANSERT OG MODERNE KONTORBYGG

Det nye Statoil-bygget i Bergen er et teknisk avansert bygg i toppklasse, med alle fasiliteter en bedrift kan ønske seg. Sweco har på oppdrag fra Statoil prosjektert det nye kontorbygget på Sandsli. Både bygget og prosjektet ble hedret med «Eiendomsprisen 2015», utgitt av Estate Norge.

FAKTA

Prosjekt
Statoil visjon Sandsli

Oppdragsgiver
Statoil ASA

Sted
Sandsli, Bergen

Periode
2009-2015

Kompetanse
Bygg- og konstruksjonsteknikk, energisystemer, BIM, plan og arkitektur, prosjektledelse, tekniske installasjoner, miljørådgivning, vann og avløp

OPPGAVE OG LØSNING

Teknisk avansert byggeprosjekt
Statoil engasjerte Sweco som totalrådgiver for det gigantiske prosjektet. Bygget på Sandsli samler Statoils enheter for offshore-operasjoner. Vi har brukt hele bredden av kompetansen vår for å realisere visjonen for bygget: «Visjon Sandsli skal bidra til sikrere og mer effektive operasjoner på norsk sokkel.» Statoil Visjon Sandsli er det mest helhetlige og teknisk avanserte byggeprosjektet Sweco har gjennomført. Med sine 55.500 kvadratmeter er det også et av de største og mest avanserte kontorkompleksene i Norge. 

Statoil-komplekset er en moderne småby
De ansatte har glede av god infrastruktur og et mangfold av gater, plasser, trapper og avsondrede arbeids- og pauserom. Swecos landskapsarkitekter har utviklet et utvendig landskap på rundt 38 mål, med løsninger som skaper gode brukeropplevelser.

Sweco har utviklet et fleksibelt bygg
En av utfordringene fra Statoil var å sikre byggets verdi, også ved nedgang i oljenæringen. Bygget kan deles opp og leies ut til andre aktører. Den største utfordringen har vært å gi bygget tilstrekkelig fleksibilitet og elastisitet, såkalt reversibel oppdeling.

Samspill og spisskompetanse
Oppdraget har stilt høye krav til faglig spisskompetanse, i tillegg til en god porsjon kreativitet og solid prosjektledelse. Godt samspill med arkitekt, byggherre og entreprenør gjennom hele prosessen har vært avgjørende. Det samme har bruk av bygningsinformasjonsmodellering - BIM.

Foto: Harald Pettersen

STATOIL VISJON SANDSLI: ET EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORBYGG

STATOIL VISJON SANDSLI: ET EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORBYGG

Kontaktperson