SARTOR SENTER: ANSVARLIG SØKER FOR NYTT STORSENTER

Fjell kommune ønsket å utvikle et nytt bysentrum for innbyggerne. Sartor Storsenter er et knutepunkt for kollektivtrafikken og rommer både turistinfo, handel og kulturopplevelser. I utviklingen av det nye senteret har Sweco bidratt til å skape en urban møteplass for lokalbefolkningen.

FAKTA

Prosjekt
Sartor Senter utbygging

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør AS

Sted
Sartor senter, fjell kommune

Periode
2012-2016

Kompetanse
Ansvarlig søker, brannteknikk, akustikk, vei

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco har i rollen som ansvarlig søker sørget for et godt samarbeid mellom totalentreprenør, byggherre og kommunens plan- og byggesaksavdeling.

God dialog gir godt resultat
Reguleringsplanen er blitt grundig tolket for å avdekke hvilke utfordringer som lå der. Gjennom god dialog med alle aktørene i prosjektet har Sweco koordinert og håndtert endringssøknader, dispensasjoner og avklaringer med myndighetene. Swecos rådgivere har ivaretatt grensesnitt og sørget for at all nødvendig dokumentasjon har vært på plass til riktig tid.

Handelen i gang gjennom hele byggeprosessen
Det har vært viktig å holde kjøpesenteret åpent i byggeperioden. Sweco har sørget for at alle søknader har blitt sendt inn i god tid. Storsenteret med de nye utearealene åpnet til rett tid og i tråd med avtalene mellom totalentreprenør og byggherre.

Foto: Emil Weatherhead Breistein

Ansvarlig søker for Sartor senter