PIR NORD: STØRRE KAPASITET PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Lufthavnens nye Pir Nord blir 300 meter lang og får et areal på 63.000 kvadratmeter. Gaten i den nye piren får dobbelt så stor kapasitet som dagens og bedrer flytilbudet til millioner av reisende i 2017.

FAKTA

Prosjekt
Pir Nord Gardermoen

Sted
Gardermoen

Oppdragsgiver
Kruse Smith AS

Periode
2013–2015

Kompetanse
Prosjekteringsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, BIM-utvikling, visualisering og modellering

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco har utført detaljprosjektering av tak og fasader på oppdrag fra entreprenør Kruse Smith AS. Vi har ledet gigantprosjektet – fra detaljprosjekteringen av trekonstruksjonene til utviklingen av BIM-modellen.

Limtrekonstruksjoner er bra for miljøet – og flysikkerheten
Taket på piren er i tre og hindrer radarrefleksjon fra flynavigasjonssystemene. Takets hovedbæring består av doble limtrebuer. Konstruksjonene er modellert i en BIM-modell.

Sweco styrer prosjektet og samordner underleverandørene
Våre rådgivere har ansvaret for å analysere global statikk og sikre alle bærende konstruksjoner i taket. For å unngå deformasjoner utfører vi lastberegninger og kontrollerer stålkonstruksjonene og utvendig takoppbygg med snøfangere. Vi utnytter hele bredden i kompetansen vår og sørger for å dokumentere alle deler av prosjektet. I rollen som prosjekteringsleder for Kruse Smith har Sweco hatt ansvaret for å koordinere alle underleverandørene til prosjektet.

Arkitekt/illustrasjon: Nordic — Office of Architecture

NYE PIR NORD PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.