PIR NORD: STØRRE KAPASITET PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Lufthavnens nye Pir Nord blir 300 meter lang og får et areal på 63.000 kvadratmeter. Gaten i den nye piren får dobbelt så stor kapasitet som dagens og bedrer flytilbudet til millioner av reisende i 2017.

FAKTA

Prosjekt
Pir Nord Gardermoen

Sted
Gardermoen

Oppdragsgiver
Kruse Smith AS

Periode
2013–2015

Kompetanse
Prosjekteringsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, BIM-utvikling, visualisering og modellering

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco har utført detaljprosjektering av tak og fasader på oppdrag fra entreprenør Kruse Smith AS. Vi har ledet gigantprosjektet – fra detaljprosjekteringen av trekonstruksjonene til utviklingen av BIM-modellen.

Limtrekonstruksjoner er bra for miljøet – og flysikkerheten
Taket på piren er i tre og hindrer radarrefleksjon fra flynavigasjonssystemene. Takets hovedbæring består av doble limtrebuer. Konstruksjonene er modellert i en BIM-modell.

Sweco styrer prosjektet og samordner underleverandørene
Våre rådgivere har ansvaret for å analysere global statikk og sikre alle bærende konstruksjoner i taket. For å unngå deformasjoner utfører vi lastberegninger og kontrollerer stålkonstruksjonene og utvendig takoppbygg med snøfangere. Vi utnytter hele bredden i kompetansen vår og sørger for å dokumentere alle deler av prosjektet. I rollen som prosjekteringsleder for Kruse Smith har Sweco hatt ansvaret for å koordinere alle underleverandørene til prosjektet.

Arkitekt/illustrasjon: Nordic — Office of Architecture

NYE PIR NORD PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Kontaktperson