ØKERN SYKEHJEM: ET FORBILDE PÅ ENERGIEFFEKTIV REHABILITERING

Økern sykehjem har blitt et forbildeprosjekt på energieffektiv og miljøvennlig rehabilitering av eksisterende eiendomsmasse. Energibehovet ved sykehjemmet er redusert med 68 prosent og 33,5 prosent i forhold til et referansebygg etter TEK10. 10 prosent av energibehovet dekkes av solceller på taket.

FAKTA

Prosjekt
Økern sykehjem

Oppdragsgiver
Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF

Sted
Oslo

Periode
Avsluttet 2014

Kompetanse
VVS, elektro, energi og miljø

OPPGAVE OG LØSNING

Oppgradering og energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er avgjørende for at Oslo kommune skal nå sitt mål om å bli en klimanøytral by innen 2050. Sykehjem krever mye energi, og mange har behov for betydelig oppgradering. Da Økern sykehjem skulle rehabiliteres ble Sweco engasjert til å prosjektere VVS, elektro, energi og miljø på oppdrag fra Omsorgsbygg Oslo KF. Gjennom oppdraget har vi bidratt til å realisere et teknisk anlegg med omfattende energibesparende løsninger.

Solcelleanlegg på taket
Økern sykehjem får 10 prosent av energibehovet dekket av et drøye 800 kvm solcelleanlegg integrert på eget bygg. Det tilsvarende en installert effekt på 130 kWp, og en årlig forventet produksjon på ca. 94 000 kWh.

68 prosent redusert energibehov
Den omfattende rehabiliteringen ved Økern sykehjem har redusert energibehovet med 68 prosent sammenlignet med før rehabiliteringen, og 33,5 prosent i forhold til et referansebygg etter TEK 10. Dette er oppnådd gjennom å optimalisere klimaskallet med etterisolering og tette og minimere kuldebroer. I tillegg er det installert ny behovsstyrt energieffektiv belysning og ventilasjon, samt lokal energiproduksjon ved hjelp av solceller. Fjernvarme som energikilde utgjør 44 prosent mens solceller utgjør 10 prosent. Energireduksjonen fordeler seg slik:

  • Oppvarming er redusert fra 169 kWh/m2 år til 33 kWh/kvm år
  • Ventilasjon er redusert fra 95 kWh/m2 år til 25 kWh/kvm år
  • Belysning er redusert fra 47 kWh/m2 år til 29 kWh/kvm år

Et forbildeprosjekt FutureBuilt med stor overføringsverdi
Økern sykehjem er et demonstrasjonsbygg i det europe­iske forskningsprosjektet Nearly Zero Energy Neighborhoods, (ZenN). Dette er et samarbeid mellom private og offentlige sektorer i fem europeiske land, som har til hensikt å demonstrere energieffektiv rehabilitering av bygg. Sykehjemmet er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt, hvis visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Erfaringene fra Økern sykehjem har stor overføringsverdi for andre byggherrer og kommuner. 

Omfattende oppgradering 
Økern sykehjem består av to bygninger som utgjør to uavhengige sykehjem. Den eldste delen er tidligere rehabilitert. Det er hovedbygget fra 70-tallet på fire etasjer og 9818 kvm som nå er rehabilitert. Oppgraderingene omfatter:

  • Utskifting av tak, fasader, vinduer og dører
  • Utskifting av ventilasjonsanlegg og kanalføringer
  • Utskifting av heiser, ledesystem og belysning
  • Etablering av solcelleanlegg på tak

Foto: Tove Lauluten

Økern sykehjem: Et forbilde på energieffektiv rehabilitering

Økern sykehjem: Et forbilde på energieffektiv rehabilitering 

Kontaktperson