NYTT LIVSVITENSKAPSBYGG: DIGITAL SAMHANDLING MED BIM

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utvikle et skisseprosjekt for et nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo. Swecos BIM-eksperter har ansvar for å optimalisere den digitale samhandlingen i byggeprosjektet.

FAKTA

Prosjekt
Nytt Livsvitenskapsbygg, UiO

Oppdragsgiver
RATIO Arkitekter AS for Statsbygg

Sted
Oslo

Periode
2014–pågår

Kompetanse
BIM-koordinator

OPPGAVE OG LØSNING

Det stilles høye krav til det 60.00 kvadratmeter store bygget som skal romme forskning og undervisning på høyt internasjonalt nivå.

BIM sikrer optimal samhandling
Bygget kan bli Norges største enkeltstående universitetsbygg og er et av Statsbyggs mest omfattende prosjekter. Sweco sørger for at byggeprosessen blir gjennomført i tråd med kravene fra byggherren. Vi bruker den nyeste BIM-teknologien og velger innovative og bærekraftige løsninger for prosjektet.

NYTT LIVSVITENSKAPSBYGG I OSLO

Kontaktpersoner

  • Samuel
    Andersson
    BIM infrastruktur, strategi og metodikk
    +4741779135
    Fraq r-cbfg