METALLKRAFT: NYTT REGENERERINGSANLEGG FOR FABRIKK I SINGAPORE

Sweco har prosjektert en ny fabrikk i Singapore, som en del av REC sin store waferfabrikk. Fabrikken er et komplett anlegg for regenerering av kutteslurry fra solcelle wafer-produksjon. Metoden er en ikke kjemisk prosess, som både er miljøvennlig og bærekraftig.

FAKTA

Prosjekt
Metallkraft 

Oppdragsgiver
Metallkraft AS

Sted
Singapore

Periode
2007-2011

Kompetanse
Bygg- og konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk, automasjon, space management, layout og logistikk, byggeoppfølging 

OPPGAVE OG LØSNING

Vårt ansvar har vært konseptstudier, budsjett, prosjektplanlegging, all systemdesign, automasjon og kontroll logikk, fabrikk og tanklager layout, 3D-modellering alle fag, underlag for prefabrikasjon bygging, samt oppfølging. Sweco leverte byggeunderlag for alle disipliner, bistod i kontrahering av entreprenører, koordinering og oppfølging på byggeplass.

Konsept, prosessdesign og space management ble utført for en produksjonshall på 130 x 40 meter, inkludert teknisk bygg, tankfarmer og laboratorier. Sweco sitt prosjektteam i Mandal, Kristiansand, Cork og Singapore jobbet online i en flerfaglig 3D-modell og dokumenthåndteringssystem.

Hovedutstyr i fabrikk
Tørkekjeler 450°, sentrifuger, niblere, mono og trippel evaparatorer, membranfiltere, syklonklassifiserere, kompressorer, matevannstank, heteoljeanlegg, kondensatsystemer for energi og prosessystemer, pumper og tanker.

Prosessystemer i fabrikk
Produkt og sidestrømmer fra produksjonen, løsemidler, glykol, eluat, sidestrømmer, fyringsolje, kjøle og isvann, dampog heteolje, kondensat, sidestrøm og vannbehandling.