Iveland 2 kraftverk: Fornybar energiproduksjon

Agder Energi har oppgradert og utvidet eksisterende Iveland kraftverk i Otra-vassdraget. Utvidelsen av Iveland 2 øker produksjonen fra 340 GWh til rundt 500 GWh. Det gir en økning tilsvarende årsforbruket til 7500 husstander. Sweco har vært hovedrådgiver i prosjektet siden 2009, med ansvar for tverrfaglig prosjektering og oppfølging frem til ferdig kraftverk i 2016.

FAKTA

Prosjekt
Iveland 2 kraftverk

Oppdragsgiver
Agder Energi

Sted
Iveland kommune, Aust-Agder

Tid
Forprosjekt: 2009-2010
Anbudsfase: 2012-2013
Byggefase: 2013-2016

Kompetanse
Bygg- og konstruksjonsteknikk, elektromekaniske fag herunder turbin og sterkstrøm (generator), svakstrøm, VVS, brannteknikk, geologi og geoteknikk

OPPGAVE OG LØSNING

14. juni 2016 ble Iveland 2 offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien. Kraftverket er bygget som en ny kraftstasjon inne i fjellet. Slukeevnen er på 100 kubikkmeter per sekund, installert effekt 44 MW og total produksjon på 150 GWh. Dette bidrar til produksjon av viktig fornybar energi basert på unik norsk vannkraft.

En miniturbin øker samfunnsnytten
For å øke samfunnsnytten av prosjektet er det også bygget et mikrokraftverk som produserer strøm på minstevannføringsslippet. En miniturbin vil produsere kraft av vannet som slippes gjennom demningen ved Iveland 2. Et krav om minstevannføring betyr at det alltid skal renne noe vann gjennom vassdraget, blant annet av økologiske hensyn til dyre- og planteliv.

Et tverrfaglig prosjekt levert på kvalitet, tid og kost
Sweco har vært rådgiver i forprosjekt, anbudsfase og detaljfase, og fulgt prosjektet fra a til å. Anlegget vi har prosjektert i 3D omfatter:

 • Utvidelse av kanal før inntak
 • Inntakskonstruksjon med grindrensker
 • 2 km tilløpstunnel med tverrsnitt ca 90 kvadratmeter
 • Tverrslag, sandfang og svingesjakt/kammer i forbindelse med tilløpstunnelen
 • Kraftstasjon i fjell
 • Adkomst og rømningstunnel
 • Avløpstunnel med utslag i Otra
 • Adkomstportalkonstruksjon og portalbygg
 • Trafobygg i dagen
 • Nye veier
 • Ny bro
 • Landskapspleie uteområder
 • Ny minstevannføringsløsning med turbinator (mikrokraftverk)

I tillegg har vi bistått Agder Energi som prosjekteringsleder og fageksperter på turbin, generator, kontrollanlegg og geoteknikk/geologi, samt fulgt opp under byggetiden. Iveland-prosjektet står ferdig som suksesshistorie der anlegget er levert på teknisk kvalitet, tid og kostnadsrammen.

Iveland kraftstasjon ligger i elven Otra i Iveland kommune i Aust-Agder, hvor det utnytter fallet mellom Gåseflåfjorden og Skaiåevja.

Foto og film: Agder Energi

Francise turbin. Løpehjulet løftes på plass.

Maskinhall. Øvre del av generator stikker opp over gulvet.

BYGGEPROSESS

Se filmen fra Agder Energi som viser hvordan det nye kraftverket på Iveland ble bygget.

Kontaktperson