INTERCITY: SIKKER JERNBANEUTBYGGING MED BIM

Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på en strekning fra Sandbukta i Moss kommune til Såstad i Rygge kommune. I prosjektet er det også planlagt en ny jernbanestasjon i Moss. Høsten 2014 fikk Sweco rådgiverkontrakten for InterCity på Østfoldbanen.

FAKTA

Prosjekt
InterCity Sandbukta-Moss-Såstad

Oppdragsgiver
Jernbaneverket

Sted
Sandbukta-Moss-Såstad

Periode
2014–pågår

Kompetanse
BIM-strategi, BIM-koordinator

OPPGAVE OG LØSNING

Sammen med Rambøll skal Sweco utrede strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Prosjektet omfatter 10 km dobbeltspor som blir en del av 230 km i InterCity-utbygningen. Når strekningen står ferdig vil tusenvis av reisende få et bedre kollektivtilbud på Østfoldbanen.

Ansvar for BIM-koordinering og BIM-strategi
Sweco har ansvar for BIM-koordinering og er BIM-ansvarlig for det tverrfaglige samarbeidet. Swecos BIM-eksperter har utarbeidet en BIM-strategi som stiller tydelige mål i henhold til oppdragets retningslinjer. Planlagt byggestart for strekningen Sandbukta-Moss-Såstad er 2018.

BIM sikrer et godt resultat
Jernbaneverket stiller strenge krav til 3D/BIM-modeller fra alle fag i prosjektet. Vi benytter de nyeste BIM-verktøyene for å sikre at prosjektet gjennomføres med beste resultat. Vi bruker fag og grunnlagsmodeller som basis for ekstern kommunikasjon og møter, anleggsgjennomføring, kostnad- og tidsestimater med mer.

Kontaktperson