INTERCITY: SIKKER JERNBANEUTBYGGING MED BIM

Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på en strekning fra Sandbukta i Moss kommune til Såstad i Rygge kommune. I prosjektet er det også planlagt en ny jernbanestasjon i Moss. Høsten 2014 fikk Sweco rådgiverkontrakten for InterCity på Østfoldbanen.

FAKTA

Prosjekt
InterCity Sandbukta-Moss-Såstad

Oppdragsgiver
Jernbaneverket

Sted
Sandbukta-Moss-Såstad

Periode
2014–pågår

Kompetanse
BIM-strategi, BIM-koordinator

OPPGAVE OG LØSNING

Sammen med Rambøll skal Sweco utrede strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Prosjektet omfatter 10 km dobbeltspor som blir en del av 230 km i InterCity-utbygningen. Når strekningen står ferdig vil tusenvis av reisende få et bedre kollektivtilbud på Østfoldbanen.

Ansvar for BIM-koordinering og BIM-strategi
Sweco har ansvar for BIM-koordinering og er BIM-ansvarlig for det tverrfaglige samarbeidet. Swecos BIM-eksperter har utarbeidet en BIM-strategi som stiller tydelige mål i henhold til oppdragets retningslinjer. Planlagt byggestart for strekningen Sandbukta-Moss-Såstad er 2018.

BIM sikrer et godt resultat
Jernbaneverket stiller strenge krav til 3D/BIM-modeller fra alle fag i prosjektet. Vi benytter de nyeste BIM-verktøyene for å sikre at prosjektet gjennomføres med beste resultat. Vi bruker fag og grunnlagsmodeller som basis for ekstern kommunikasjon og møter, anleggsgjennomføring, kostnad- og tidsestimater med mer.

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.