EMBRETSFOSS KRAFTVERK: BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG NYE MILJØTILTAK

Med utgangspunkt i en gammel kraftstasjon og et sterkt forurenset område som trengte kraftig opprensking, har EB Kraftproduksjon og E-CO prosjektert nye Embretsfoss kraftstasjon i Drammenselven. Swecos eksperter fra alle miljøfag har utviklet en miljøplan og lagt til rette for bærekraftige løsninger

FAKTA

Prosjekt
Embretsfoss kraftverk

Oppdragsgiver
EB Kraftproduksjon

Sted
Drammenselven, Buskerud

Periode
2008-2009 og 2014

Kompetanse
Miljørådgivning, vannkraft

OPPGAVE OG LØSNING

Sammen med kunden har Sweco funnet gode løsninger for å rydde opp i et sterkt forurenset vassdrag. Store mengder forurenset masse er blitt kjørt til et spesialdeponi eller blitt dekket med geoduk for å forhindre mer miljøskade. En forurenset grunn er nå til dels blitt en grønn gresslette.

Fisken får gode oppvekstvilkår
For å bevare det biologiske mangfoldet i elven har våre miljørådgivere laget en oppvekstbekk for ørret. Løsningen beskytter fisk som passerer dammen og forhindrer at fisken blir skadet i turbinene.

Swecos miljøeksperter rydder opp
Vi har utnyttet hele bredden i vår miljøfaglige kompetanse i dette prosjektet. Sweco har funnet optimale løsninger for elvens økologiske funksjon og forbedret kvaliteten i elvesystemet. Prosjektet har ryddet opp i farlige miljøgifter og bidratt til bedre utnyttelse av vannkraften. Det gir flere gigawatt-timer fra ren, fornybar energi. Resultatet er at CO2-utslippet blir lavere sammenlignet med fossile energikilder.

EMBRETSFOSS KRAFTVERK: BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG NYE MILJØTILTAK

EMBRETSFOSS KRAFTVERK: BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG NYE MILJØTILTAK

Kontaktperson