EMBRETSFOSS KRAFTVERK: BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG NYE MILJØTILTAK

Med utgangspunkt i en gammel kraftstasjon og et sterkt forurenset område som trengte kraftig opprensking, har EB Kraftproduksjon og E-CO prosjektert nye Embretsfoss kraftstasjon i Drammenselven. Swecos eksperter fra alle miljøfag har utviklet en miljøplan og lagt til rette for bærekraftige løsninger

FAKTA

Prosjekt
Embretsfoss kraftverk

Oppdragsgiver
EB Kraftproduksjon

Sted
Drammenselven, Buskerud

Periode
2008-2009 og 2014

Kompetanse
Miljørådgivning, vannkraft

OPPGAVE OG LØSNING

Sammen med kunden har Sweco funnet gode løsninger for å rydde opp i et sterkt forurenset vassdrag. Store mengder forurenset masse er blitt kjørt til et spesialdeponi eller blitt dekket med geoduk for å forhindre mer miljøskade. En forurenset grunn er nå til dels blitt en grønn gresslette.

Fisken får gode oppvekstvilkår
For å bevare det biologiske mangfoldet i elven har våre miljørådgivere laget en oppvekstbekk for ørret. Løsningen beskytter fisk som passerer dammen og forhindrer at fisken blir skadet i turbinene.

Swecos miljøeksperter rydder opp
Vi har utnyttet hele bredden i vår miljøfaglige kompetanse i dette prosjektet. Sweco har funnet optimale løsninger for elvens økologiske funksjon og forbedret kvaliteten i elvesystemet. Prosjektet har ryddet opp i farlige miljøgifter og bidratt til bedre utnyttelse av vannkraften. Det gir flere gigawatt-timer fra ren, fornybar energi. Resultatet er at CO2-utslippet blir lavere sammenlignet med fossile energikilder.

EMBRETSFOSS KRAFTVERK: BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG NYE MILJØTILTAK

EMBRETSFOSS KRAFTVERK: BÆREKRAFTIGE LØSNINGER OG NYE MILJØTILTAK

Kontaktperson

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.