Elkem: Utvikling av fremtidens prosessløsninger

Som en av verdens ledende metallprodusenter er Elkem kontinuerlig opptatt av å forbedre og utvikle sine prosesser. Et sentralt fokus er reduksjon av utslipp og forbedring av arbeidsmiljøet, hvor Sweco er en viktig partner.

FAKTA

Prosjekt
Elkem - utvikling av prosessløsninger

Oppdragsgiver
Elkem Technology

Periode
2014-d.d.

Kompetanse
Strømningsteknikk, CFD-modellering, smelteovnsprosesser, mekanisk design

OPPGAVE OG LØSNING

Sweco bidrar til at Elkem utvikler fremtidsrettede løsninger blant annet for røykoppsamling fra tapping og støping av metall. Vi gjør strømningssimuleringer og CFD-modellering (Computational fluid Dynamics) for å optimalisere løsningene slik at utslippene minimeres, samtidig som vi ivaretar kravene om robuste og vedlikeholdsvennlige installasjoner i det krevende industrimiljøet.

Mer effektivt tapperøyksavtrekk
Et mer effektivt tapperøksavtrekk fanger røyken nær kilden ved hjelp av punktavsug, slik at ikke røyken får anledning til å spres og blandes ut til større røykvolumer. Elkems «Doghouse»-løsning er en slik løsning hvor oppfangingseffekten er langt bedre enn ved de tradisjonelle løsningene som bransjen har benyttet tidligere.

Luftgardin sikrer arbeidsmiljøet
Operatørenes arbeidsmiljø er sikret gjennom en spesialdesignet luftgardin som hindrer at røyk fra prosessen lekker inn i arbeidssonen der operatørene oppholder seg. Denne løsningen er utviklet av våre medarbeidere, og implementert blant annet hos Elkem.

Foto: Elkem

Elkem: Utvikling av fremtidens prosessløsninger

Kontaktperson